Covid-19 Bağlamındaki Çalışmalar

Topluma hizmet uygulamaları

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine
ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler