YÖNETİM

Rektör

Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Demet BİNAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

Rektör Yardımcısı

Prof. Ayşegül İZER

Genel Sekreter V.

Doç. Dr. Adem Erdem ERBAŞ

Genel Sekreter Yardımcısı V.

: Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN

Genel Sekreter Yardımcısı V.

: Fak. Sek. Zühre DEĞİRMENCİ