Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Emine Sibel HATTAP (Merkez Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Özge ŞAHİN

Öğr. Gör. Dr. Kemal ŞAHİN

Doç. Dr. Nuri SEÇGİN

Doç. Dr. N. Papatya SEÇKİN TAHTALIOĞLU

Doç. Dr. İlke BORAN

Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÖZBİR KÖYLÜ