Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Merih TANGÜN (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR (Müdür Yardımcısı)

Prof. Mehmet NEMUTLU (Üye)

Doç. Mustafa Orkun MÜFTÜOĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi L. Başak ÖZDOĞAN (Üye)

Nilüfer ATMACA DİKERLER (Enstitü Sekreteri-Raportör)

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TAKVİMİ

            Enstitümüz Yönetim Kurulu Toplantıları öğretim yılı süresince “Her Ayın İlk Haftası” yapılmaktadır. Ancak, öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatili süresince olağanüstü durumlar dışında Enstitü Yönetim Kurulu toplanmamaktadır.

            Enstitümüze bağlı bölümler ile öğrencilerimizin Yönetim Kurulu onayı gerektiren başvurularında yukarıda belirtilen toplantı takvimini dikkate almalarını önemle rica ederiz.

 

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ