YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR (Müdür)

Müdür/Müzikoloji Bölüm Bşk./Genel Müzikoloji Anabilim Bşk

Telefon:0212 260 10 50/51 Dahili:2601

Email:kivilcim.yildiz @msgsu.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÇÖLOĞLU Müdür Yardımcısı Telefon: 0212 260 10 50/51 Dahili: 2607 Email:mesut.erdem.cologlu@msgsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI Müdür Yardımcısı Telefon:212 260 10 50/51 Dahili: 2603 Email:ebru.soyuerden@msgsu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Ahmet ALTINEL Bestecilik ve Orkestra Şefliği ASD  
Prof. Selen BUCAK Piyano-Arp-Gitar ASD  
Doç.Nilay SANCAR Yaylı Çalgılar ASD