YÖNETİM KURULU
  Prof. Dr. Nalan CİNEMRE   FYK Üyesi Dekan
  Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN   FYK Üyesi (Profesör)
  Prof. Dr. Kaan Harun ÖKTEN   FYK Üyesi (Profesör)
  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ    FYK Üyesi (Profesör)
  Doç. Dr. Fatih BAKIRCI   FYK Üyesi (Doçent)
  Doç. Dr. Barış AŞIKGİL   FYK Üyesi (Doçent)
  Dr. Öğr. Üyesi Özlem YILMAZ   FYK Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi)