YÖNETİM KURULU
  Prof. Dr. Hanife KONCU  Dekan
  Prof. Dr. Nalan CİNEMRE   FYK Üyesi (Profesör)
  Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN   FYK Üyesi (Profesör)
  Prof. Dr. Kaan Harun ÖKTEN   FYK Üyesi (Profesör)
  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ    FYK Üyesi (Profesör)
  Doç. Dr. Fatih BAKIRCI   FYK Üyesi (Doçent)
  Doç. Dr. Barış AŞIKGİL   FYK Üyesi (Doçent)
  Dr. Öğr. Üyesi Özlem YILMAZ   FYK Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi)