Yapı Uygulama
 Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazire Papatya SEÇKİN TAHTALIOĞLU
 Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Bahar BAŞARIR
 Email yuam@msgsu.edu.tr
 Telefon (0212) 252 16 00 / 4292 - 4240
 Fax  
 Adres  Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul
 Kuruluş Tarihi  14.08.2008

 

 Merkezin amacı

Yapı ve çevresine ilişkin konularda araştırmacılara, çağdaş bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanabilmeleri için ileri düzeyde teknik altyapı ile donatılmış araştırma ortamını sunmayı; sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapacakları bilimsel araştırmaları desteklemeyi; Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermeyi; Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmayı hedeflemektedir.

 YUAM vizyonu doğrultusunda, çeşitli ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla paydaşlık ilişkilerine ve bu doğrultuda ortak projeler üretmeye önem vermektedir. Bu doğrultuda Merkezin ana faaliyetleri; yapı ve çevresine ilişkin Ulusal ve Uluslararası bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek; Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak; Üniversite dışında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktır.

 

Faaliyet alanları

Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlamak,

b) Teknoloji geliştirme ve uyarlama faaliyetlerini yapmak,

c) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin karşılaştıkları teknik sorunların çözümüne ilişkin hizmetleri yapmak,

ç) Üniversite dışında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

d)Yapı ve çevresine ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek,

e)Yapı ve çevresine ilişkin araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek,

f) Yapı ve çevresine ilişkin konularda yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla işbirliği yapmak,

g) Yapı ve çevresine ilişkin konularda eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ğ) Yapı ve çevresine ilişkin konularda Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 1. Eğitim Politikası

-       Eğitimin verimliliğini artırmak için bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla desteklenmesi yönünde gerekli altyapıyı oluşturmak.

-       Merkez bünyesinde yürütülmekte olan proje çalışmalarıyla bağlantılı olarak elde edilen bilgi ve deneyimin eğitimde kullanımını yaygınlaştırmak,

2. Araştırma Politikası

-       Öğretim elemanlarını ve öğrencileri destekleyerek bilimsel çalışmalarda daha etkin rol almalarını, ulusal ve uluslararası projelerde yer almalarını sağlamak,

-       Disiplinler arası ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek ve katkı sağlamak,

-       Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma projeleri geliştirmek.

 3. Çevre Politikası

-       Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak,

-       Sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

-       Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilinci geliştirilmesi için farkındalık yaratmak.