Yapı İşleri Daire Başkanlığı
 Daire Başkanı V.
 :   Cengiz KONCA
 Telefon  : (0212) 241 60 78
 E-Posta  :  yapiisl@msgu.edu.tr  


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde 128.380 m²’lik kapalı alanda eğitim gören öğrencilere, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak fiziksel mekanları ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.
Okulumuzun kurulduğu ilk günden bu güne kadar tüm teknik işleri dairemizin alt yapısını oluşturan teknik elemanlarca gerçekleştirilmiştir. 2547 sayılı kanunun öngördüğü üniversiteler teşkilat yapısı çerçevesinde 1986 yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

  • Yatırım programlarının hazırlanması,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Üniversitenin bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine edilmesi ve uygulanması,
  • Üniversitenin açık alanlarının çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak
  • Üniversite kamulaştırma kadastro, tapu, imar, ruhsat ve harita çalışmalarını yürütmek
  • Yapım ve onarımla ilgili ihale dosyalarını hazırlamak ve uygulama süreçlerini yürütmek.
  • İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.
  • Mevcut binaların bakım, onarım yenileme, deprem güçlendirme ve zemin iyileştirme çalışmalarını yürütmek
  • Tüm binaların kalorifer,  jeneratör, asansör, havalandırma, soğutma, telefon santrali, temiz ve pis su tesisatları, kanalizasyon gibi sistemlerin işletme ve bakımlarının yaptırılması,
  • Yeni binaların mekanik, elektrik, tesisat sistemlerinin devreye alma ve işletme çalışmalarını yürütmek.