YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİ

YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİ

Yabancı Uyruklu öğrenci adayları Ağustos ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında
yayınlanacak ilanda belirtilen tarih aralığında, kontenjan ve koşullar dahilinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına şahsen başvurabileceklerdir. Başvuru yapacak adayların; Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci
Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi'nde belirtilen "Başvuru Koşulları"na uymaları ve Yönerge
ekindeki Tabloda yer alan, başvurulan program türüne göre istenen ulusal ve/veya uluslararası
sınavlardan yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet
Konservatuvarına bağlı programlara başvuran adayların bu sınavlardan ve özel yetenek
sınavından da başarılı olmaları gerekmektedir.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

FOREIGN STUDENT CANDIDATES

Candidates will apply to the Student Affairs Office in person in August, in the frame of the time
period, quota, and conditions stated in the announcement that will be published on the website of our
university. Candidates to apply must comply with the “Application Conditions” defined in the Mimar
Sinan Fine Arts University Directive of Application, Registration and Admission of Foreign Students
to Associate Degree and Undergraduate Programs and have the necessary scores from the national
and/or international examinations which are requested according to the type of the program applied
and be seen in the table in the attachment to the directive. Candidates applying to the programs
affiliated with the Faculty of Fine Arts or the State Conservatory are expected to succeed in these tests
as well as special talent examinations.

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY DIRECTIVE OF APPLICATION, REGISTRATION AND ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS TO UNDERGRADUATE PROGRAMS