Veritabanları

Academic Journals All

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. 1997’den günümüze tam metin erişim sağlanmaktadır. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academic Search Complete (Tüm disiplinler)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Academic Search Complete veri tabanı özellikle akademik kurumlar için tasarlanmıştır. 5.800’ü hakemli dergi olmak üzere, 6.500’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. 4.000 tam metin dergi WOS veya Scopus’ta indekslenmektedir. Dünya üzerindeki en kapsamlı online tam metin bilgi bankasıdır. Tüm akademik disiplinlerden, 12.500’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri yanı sıra, toplamda 10.900’dan fazla yayını ( monografiler, raporlar, konferans tutanakları vb ) indeksler. Veri tabanı içerisindeki tam metin makaleler, taranabilir PDF formatında, 1887’li yıllara kadar geriye gidebilmektedir. 1.400’den fazla dergide yayınlanmış makalelerin taranabilir atıf ve referans bilgilerini de içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Academic Search Ultimate (Tüm Disiplinler)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.
İçerik:
• Özetleri ile birlikte indekslenen 17,900’e yakın dergi,
• Toplam tam metin dergi: 11,900’den fazla
• Hakemli tam metin dergi: 8,700’e yakın
• Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tam metin dergi: 5,300’den fazla
• Tam metin dergilerin indekslendiği sosyal ve beşeri bilimler alan ve atıf indeksleri: ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
• Tam metin dergilerin indekslendiği fen bilimleri ve mühendislik alan ve atıf indeksleri: AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, GeoRef, Inspec, Science Citation Index (SCI), Scopus
• 80 farklı ülkenin yayıncılarından derlenen küresel içerik.
• Örnek yayıncılar: American Association for the Advancement of Science, American Bar Association, Cambridge University Press, Duke University Press, Elsevier, Johns Hopkins University Press, Karger AG, MIT Press, Oxford University Press, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, World Scientific Publishing ve daha fazlası
• Aralarında AAAS’nin Science dergisinin de bulunduğu dünyanın en önemli dergilerinin tam metinleri
• 1887’ye kadar uzanan arşiv kapsamı

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

American Film Institute (AFI) Catalog

American Film Institute (AFI) Catalog; Amerikan filmleri çalışmaları için temel bir kaynaktır. AFI Catalog Amerika Birleşik Devletleri'nde 1893'ten 1972 yılına kadar yapılmış bütün filmleri kapsamaktadır. Bu katalog, 48.000 film kaydının konu ve şarkı dizinlerinin yanı sıra konu özetlerini ve yapımla ilgili özel notları sunmaktadır. Detaylar konusundaki titizliğiyle AFI Catalog dünyadaki en kapsamlı ve ayrıntılı ulusal filmografidir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H. W. Wilson) (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Applied Science & Business Periodicals Retrospective : 1913-1983 (H. W. Wilson) (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu arşiv veri tabanı 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Araştirmax (Bilimsel Yayın İndeksi)

Bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye zamanında, güncel ve güvenilir biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk tam metin bilimsel veri tabanlarından biridir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARKİTEKT Veri Tabanı

Mimarlar Odası tarafından hazırlanmış olan veri tabanı, Arkitekt Dergisi’nin 1931-1980 yıllarını tam metin olarak kapsamaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art Index Retrospective (H. W. Wilson) (Sanat)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art and Architecture Archive

Sanat ve mimarlık alanında önemli araştırmaların yer aldığı dergilerin tam metin arşivini (1895-2005) içeren bir veri tabanıdır. Güzel sanatlar, dekoratif sanatlar, mimarlık, iç mimarlık, endüstri tasarımı ve fotoğraf konu alanlarını kapsamaktadır. Dergi kapakları ve sayfalar tam renkli olarak sunulmuştur. Detaylı indeksleme sayesinde hızlı ve verimli bir arama yapılabilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Art and Architecture Source

Güzel sanatlar, mimarlık, sahne sanatları, grafik tasarım, iç mimarlık, çevre tasarımı, iletişim ve tasarım, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, mimarlık gibi alanlardaki araştırmalar için hazırlanmış, kendi alanında dünyadaki en geniş ve en kaliteli tam metin veri tabanıdır. 770’den fazla tam metin dergi, 220’den fazla tam metin kitap, Picture Desk ve diğer kaynaklardan temin edilen ve 63,000'den fazla kayıt içeren bir görsel koleksiyonu ve 1921’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içeriğe sahiptir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARTbibliographies Modern

Her yıl 13.000'den fazla yeni kayıt eklenen ARTbibliographies Modern(ABM), her türlü modern ve çağdaş sanat ile ilgili dergi makaleleri, kitaplar, yazılar, fuar katalogları, doktora tezleri ve sergi incelemeleri ile ilgili bibliyografik künye ve özetleri sağlayan bir veri tabanıdır. ABM, ünlü ve az tanınmış sanatçılar, hareketler ve trendlerle ilgili İngilizce ve diğer dillerdeki materyalin özetlerini içerir. Gösteri sanatları, video sanatı, bilgisayar ve elektronik sanatları, vücut sanatları, grafiti, sanatçı kitapları, tiyatro sanatları, koruma, el sanatları, seramik ve cam sanatı, etnik sanatlar, grafik ve müze tasarımı, moda ve kaligrafi yanında illüstrasyon, resim, baskı, heykel ve çizim gibi geleneksel medyayı içerir. Aylık olarak güncellenmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Arts and Humanities Full Text

Arts and Humanities Full Text veri tabanı görsel ve uygulamalı sanatlardaki önemli yeni eserleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Yayınlar arasında hem bilimsel hakemli dergiler hem de uygulamalı sanatlar ve kültürel araştırmalarla ilgili ticari yayınlar bulunmaktadır. İçerdiği başlıca konu alanları sanat, tasarım, el sanatları, fotoğrafçılık, arkeoloji, antropoloji, mimari, iç tasarım, şehir planlama, tarih, felsefe, coğrafya, din, modern diller ve edebiyatlar, müzik, tiyatro, film ve kültürel araştırmalardır. ARTbibliographies Modern, Design and Applied Arts Index veritabanlarına abone olanlar, bu dizinlerdeki bibliyografik künyelerden doğrudan karşılık gelen tam metinli makalelere bağlanabilir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Arts Premium Collection

Sanat, tasarım, mimarlık, beşeri bilimler, film/ekran çalışmaları, müzik, sahne sanatları vb. çok sayıda konu alanında binlerce tam metin dergiye sahip Art, Design & Architecture Collection, Music&PerformingArts Collection ve ScreenStudies Collection veri tabanlarını içermektedir.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTstor  

ARTstor, seçkin müzelerdeki sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 2,5 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki görüntü içeriğine erişim sağlamaktadır. ARTstor içeriğinde 19.554’ün üzerinde Türkiye ile ilgili görüntü de bulunmaktadır. ARTstor, sanat, fen bilimleri, mimari, müzik, din, antropoloji, edebiyat, dünya tarihi, Amerika ve Asya çalışmaları, klasik ve ortaçağ çalışmaları, Rönesans çalışmaları konu alanlarındaki öğrenim ve çalışmalar için kullanılmaktadır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ArXiv

1991 yılında kurulmuş ve Cornell Üniversitesi tarafından işletilen, araştırma makaleleri için kâr amacı gütmeyen elektronik bir arşiv olan veri tabanı fizik, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, doğrusal olmayan bilimler ve nicel biyoloji konularında tam metin makaleler içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avery Index to Architectural Periodicals

Güncel mimari ve tasarım konusundaki tek kapsamlı veri tabanıdır. Columbia Üniversitesi tarafından yayınlanmakta olan bu veri tabanında uluslararası 2.500’den fazla dergi indekslenmiş olup 700.000 kayıt içermektedir. 20.000’den fazla atıf kaydı mevcuttur.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Belt and Road Initiative Reference Source (Tüm Alanlar)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan , “Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.
İçerik: 5,000’e yakın tam metin dergi, 50’den fazla gazete ve haber bülteni, 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi, 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benezit Dictionary of Artists

Basılı olarak 1911’den günümüze sanatçı biyografileri konusunda otorite kabul edilen The Benezit Dictionary of Artists’e Oxford Art Online ara yüzünden ilk kez çevrim içi olarak tam metin erişim sağlanmaktadır. Yılda üç kez güncellenen The Benezit Dictionary of Artists veri tabanı antik çağdan günümüze yaklaşık 149.000 sanatçı biyografisi, 11.000’den fazla sanatçı imzası ve detaylı müze listeleri, bibliyografyalar, sergi bilgileri ve müzayede kayıtları içermektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

BELLETEN   

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır 1. sayıdan itibaren çevrimiçi olarak erişime açılmıştır.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bridgeman Educatıon (Görüntü/Resim/Sanat Koleksiyonu)

Bridgeman Education, 30 yılı aşkın süreyle sanat konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan Bridgeman Art Library tarafından geliştirilen çevrimiçi bir kaynaktır. 8,000’den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserleri içerir. Koleksiyondaki eserler Avrupa’dan, batı dünyasına; Asya’nın en uzak köşelerinden, Afrika’nın derinliklerine, Amerika’dan kutup sınırlarına kadar pek çok coğrafi alanı kapsamaktadır. Bridgeman Sanat Kütüphanesi (Bridgeman Art Library )’nin çevrimiçi eğitim kaynağı olan Bridgeman Education; güzel sanatlar, mimari, kültür ve tarih alanlarında dünyanın en önde gelen görüntü içeriklerine erişim sunmaktadır. Bridgeman Education, eğitim ve öğrenim alanında kullanılmak üzere 350.000’den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü yasal olarak erişim sağlamaktadır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Building Types Online

Building Types Online, Singapur Teknoloji ve Dizayn Üniversitesi’nden Prof. Oliver Hekmann tarafından yayıma hazırlanmış olup mimari açıdan farklı yapı çeşitlerini inceleyen bir veri tabanıdır. Bu veri tabanında müzeler, okullar, ofis ve işyerleri, kütüphaneler, endüstriyel amaçlı kullanılan binalar gibi farklı yapı tiplerinin iç ve dıştan fotoğrafları ve teknik çizimleri, bilgisayar grafikleriyle desteklenmiş olup ayrıca her yapının özellikleriyle ilgili konu bazlı tezler ve makale/ araştırma yazılarına linkler mevcuttur. Veri tabanı toplamda 1000 den fazla araştırma çalışması, 160 den fazla tematik/konu bazlı makale, 1800 resim ve 3500 plan içermektedir. Veri tabanının ilk güncellemesi 2017 yılında olacak olup sporla ilgili yapılar, sağlık hizmetleriyle ilgili yapılar ve konut yapılarla ilgili eklemeler yapılacaktır. Detaylı arama butonu yapı tipi, yapı maddesi, yapı yüksekliği, yapım yılı ve ülke gibi pek çok mimari özelliğe göre araştırma yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson) (İş ve İşletme)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
İçerik: 1,000’den fazla süreli yayın, Aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2.500.000’in üzerinde makale

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Business Source Ultimate (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, vb.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Central & Eastern European Academic Source (Tüm Disiplinler)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, vs.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DAAI- Design and Applied Arts Index

Tekstil, seramik, araç tasarımı, reklam ve kaynakların sürdürülebilirliğine kadar çok değişik konularda tasarım ve el sanatlarının her yönüyle ilgili bilgiler içeren bir veri tabanıdır. 1973’ten bugüne dergi makalelerini, fuar incelemelerini ve haber öğelerini kapsar.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DergiPark Akademik                                                                                 

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.
ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Üniversite, kamu ve diğer kurumların yayınladığı 2.114 adet dergiye ait makalelere tam metin erişim sağlamaktadır.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dırectory Of Open Access Books (DOAB)

Açık erişimli e-kitap veri tabanıdır. 387 yayınevinden 29.500’ü aşkın tam metin akademik hakemli kitap içermektedir. 2013 yılında ABD’deki kütüphaneciler tarafından “En İyi Ücretsiz Referans Web Sitesi” seçilmiştir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dırectory Of Open Access Journals (DOAJ)

Açık erişimli 15.000’e yakın bilimsel ve tam metin dergiye ücretsiz olarak erişim sağlayan bir veri tabanıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)

ISSN International Centre kayıtlarında açık erişim bilimsel kaynaklar olarak tanımlanan dergiler, monografi serileri, konferans bildirileri ve bilimsel kaynakların bibliyografik kayıtlarını içerir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DynaMed : Kanıta Dayalı, Hasta Başı Bakım Aracı

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunulabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ebook Central

Ebook Central (eski adı “Ebrary Academic Complete”) e-kitap veri tabanı sanat, mimarlık, antropoloji, sosyoloji, işletme, ekonomi, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, eğitim, mühendislik, bilim ve teknoloji, tarih, beşeri bilimler, dil, edebiyat, dil bilim, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, sağlık, doğa bilimleri, psikoloji, din, felsefe ve klasik metinler gibi çok çeşitli konu alanlarında 169.000’i aşkın tam metin e-kitap içermektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EBSCO eBook Academic Collection                                                              

Kullanıcı sınırı bulundurmadan 193.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO eBook Academic Collection hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veri tabanıdır. EBSCO eBook Academic Collection’ın sunduğu kapsamlı içerik, araştırmacıların ihtiyaçlarına en uygun kaynaklara en hızlı şekilde erişmelerini sağlamaktadır. Kullanıcı dostu ara yüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir. İçeriğinde;
• Satın alma değeri 33,5 milyon doların üstünde olan 193.000’den fazla disiplinlerarası akademik e-kitap,
• Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, University of California Press gibi en önemli 160+ üniversite yayınevi tarafından yayımlanan 81.000’den fazla e-kitap,
• Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley gibi önde gelen yayıncılara ait binlerce e-kitap,
• CHOICE Dergisi’nin Seçkin Akademik Başlıklar Listesi’nde yer alan 2.570’ten fazla e-kitap,
• 50’den fazla dilde kaynak sunar, örnek olarak 171,000’den fazla İngilizce, 2.600’den fazla İspanyolca ve Fransızca, 4.000’e yakın Almanca kaynak içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EBSCO eBook Collection

Kütüphaneye alınan elektronik kitaplar ile eBook Academic Collection ve HiperKitap veri tabanlarındaki e-kitapları da bu ara yüzden toplu olarak tarayabilirsiniz.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education Index Retrospective: 1923-1983 (Eğitim Bilimleri)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emerald eJournals Premier

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ve Emerald Yayınevine ait ekonomi, yönetim, eğitim, mühendislik, sağlık, bilgi yönetimi, sosyoloji, çevre, turizm ve taşımacılık gibi çok sayıda konu alanında 305 adet tam metin e-dergi ve sosyal bilimler alanında (ağırlıklı olarak eğitim ve sosyoloji konularında) 1650 e-kitap içeren bir veri tabanıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ERIC (Eğitim Bilimleri)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan ERIC (The Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1,6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

European Views of the Americas: 1493 to 1750

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu veritabanı, John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular: Amerika’daki Britanyalılar, ticaret, keşifler, Amerika’daki Felemenkler, Amerika’daki Fransızlar, Büyük Britanya – Koloniler, Amerika’daki dinler ve inançlar, korsanlar, köle ticareti ve çok daha fazlası.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIAF International Index to Film Periodicals Database

Film çalışmalarıyla ilgili bu temel kaynak, 1972'den bugüne kadar yayınlanmış dünyanın önde gelen akademik ve popüler sinema dergilerine ait 300.000'den fazla makale dizini içermektedir. Bu veritabanı, ayrıca, International Index to TV Periodicals, Treasures from the Film Archives ve FIAF Members' Publications and Documentation Collections gibi kaynakları da kapsamaktadır. FIAF Plus Full Text, dünyanın en önemli sinema dergilerinin çoğundan alınmış tam metinleri FIAF Index'e eklemektedir. FIAF Plus Full Text, mevcut en heyecan verici uluslararası film dergileri veritabanıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Film Index International

British Film Institute en iyi güncellenmiş film ve oyuncu bilgilerini içermekte olup, günümüze kadar yayılan 1900 kaydı barındırmaktadır.120.000'den fazla film ve 735.000'den fazla karakterle ilgili derinlemesine dizinler sunmaktadır. Akademik ve popular dergilere ait makale referansları, araştırmalarda yardımcı olması için hem film hem de karakterlerle ilgili kayıtlarda belirir. Ayrıca, aranabilir konu özetlerinin, oyuncuların ve bütün ekibin yanı sıra, çok öne çıkmamış dünya genelindeki film ödülleri de bu zengin içeriğe dâhildir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Google Akademik                                                                                                    

 Google Scholar bilimsel literatürün kolay yoldan taranmasına imkân verir. Tek bir yerden, pek çok disiplin ve kaynak sorgulanabilir. Tarama kapsamına aldığı kaynaklar ile Google Scholar araştırmacılara dünya çapında araştırma konularıyla ilgili belgeleri sağlar.

Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir. Bir makalenin atıf sayısını öğrenmek için Scopus ve Web of Science’da kullanıcıların üye olmaları gerekmektedir. Google Scholar bu hizmeti ücretsiz olarak sağlamaktadır.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Google Arts & Culture                                                                                              

 Dünyanın sanatını ve kültürünü korumak ve çevrimiçi hale getirerek herkes için her yerden erişebilir kılmayı amaçlayan Google Arts & Culture, kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Dünyanın dört bir yanındaki kültür kurumları ve sanatçılar ile çalışmaktadır.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GreenFILE (Çevre)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan GreenFILE, Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HiperKitap

HiperKitap bilim insanlarının, öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veri tabanıdır. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 12.000’den fazla tam metin e-kitabı bulunmaktadır. Atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynakları ile birçok üniversitenin akademik yayınları da yer almaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HukukTürk

Her gün güncellenen, birbirine linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B. K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler), kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnif edilmiş içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü(metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukukî Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IEEE Explore Digital Library

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu veri tabanı elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, biyomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda IEEE ve IEE’ye ait 528 adet dergi, 28.332 konferans serisi ve 4.184 standart içermektedir. Bu kaynaklara tam metin erişim sağlanmaktadır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IGI Global InfoSci E-Journals

IGI Global Yayınevi’ne ait 182 adet tam metin dergi içermektedir. Dergiler Web of Science, Scopus, Compendex gibi prestijli indekslerde dizinlenmiştir. Enformasyon bilimi ve teknolojisi, bilgisayar bilimi ve enformasyon teknolojisi, eğitim bilimi ve teknolojisi, işletme ve yönetim, sosyal bilimler, medya, iletişim bilimi ve teknolojisi, çevre bilimi ve teknolojisi, mühendislik bilimi ve teknolojisi, kütüphane bilimi ve teknolojisi gibi 200 farklı konu alanında 24.000'den fazla makale taranabilmektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INIS Veri Tabanı

The International Nuclear Information System (Uluslararası Nükleer Bilgi Sistemi), nükleer bilim ve teknolojinin barışçıl kullanımı ile ilgili dünya genelinde yayınlanmış bilimsel ve teknik yayınları içeren önemli bir bilgi kaynağıdır. INIS, 1970'ten günümüze İngilizce özetleriyle birlikte 2,5 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir veri tabanıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

International Bibliography of Art

Batı sanatı üzerine akademik literatür için eksiksiz bir kaynak olan IBA, Avrupa ve Amerikan sanatı, dekoratif sanatlar ve antikalar, müze çalışmaları, mimari, arkeoloji ve halk sanatı konularını içermektedir. Veritabanına yılda 25.000 kayıt eklenmektedir. Kapsanan yayınlar, diğer dizinler tarafından kapsanmayan uzmanlık ve nadir başlıklara ağırlık verilmiş olarak 500’ü aşkın çekirdek dergi ve bunlara ek olarak monografi deneme koleksiyonları, konferans tutanakları ve sergi kataloglarının ayrıntılı içeriğidir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

İdealonline Süreli Yayın Veri Tabanı

Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan tam metin elektronik süreli yayın veri tabanıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

İstanbul Modern: Sanal Tur                                                                         

 2015-2018 yılları arasında İstanbul Modern’de sergilenen "Sanatçı ve Zamanı"nı 3D tur ile keşfedebilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

İstanbul Üniversitesi Gazete Arşivi                                                                     

 48 gazetenin eski sayılarını içeren arşiv

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

iThenticate

Üniversitelerde akademik düzeyde üretilecek “makalelerdeki” kopyacılık(intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. ULAKBİM EKUAL lisans anlaşması gereği yalnızca öğretim üyelerinin(doktora ve daha üst dereceye sahip) kullanımına sunulmuş ve “öğrenci ödevi”, “proje” ve “tez”lerin kontrolü (bu doküman türleri için Turnitin kullanılmalıdır) kapsam dışı bırakılmıştır. Üniversitemizdeki yetkili kullanıcılarımızdan bazıları (doktora ve üst dereceli), üniversitemiz tarafından yayınlanan bir derginin editörüyse ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından(kurum içi ya da kurum dışı) makale gönderilmişse, o derginin “editörü” bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edebilir. Ancak, söz konusu editör(ler) üniversitemiz personeli değil ise iThenticate sistemini kullanamayacaktır. Programı kullanmak isteyen öğretim üyelerinin şifre almak üzere Kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JSTOR       

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan JSTOR veri tabanı, sanat, mimarlık, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil bilimi, edebiyat, bölge çalışmaları, felsefe, sosyoloji, istatistik, matematik gibi çok çeşitli konu alanlarında uluslararası düzeyde yayınlanmış 12milyon akademik dergi makalesine taj metin erişim sağlamaktadır. Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Life Sciences, Business IV, Ecology and Botanic, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection (içerisinde 2.154 araştırma raporu da dâhil)'a erişim sağlanmaktadır.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) Kütüphanecilik ve Belge Yönetimi)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu veritabanı 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları.
İçerik:
• 610’dan fazla çekirdek dergiyi indeksler
• 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını indeksler
• 1960’a kadar uzanır
• Güçlü bir konu terimleri sözlüğü vardır

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Louvre Museum [Virtual Tour]                                                                 

 Müzenin sergi odalarını ve galerilerini sanal tur ile ziyaret edebilirsiniz.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları, Popüler Yayınlar)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, MasterFILE Complete veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MasterFILE Reference eBook Collection (eKitaplar)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MathSciNet

MathSciNet, American Mathematical Society (AMS) tarafından yayınlanmakta olan "Mathematical Reviews" adlı yayının İnternet versiyonudur. 1940'dan günümüze matematik ve uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar gibi konuları kapsayan bibliyografik bir veritabanıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEDLINE (Tıp)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. Tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş olan MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde yayınlanmış makalelerin özetlerini içermektedir. Kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıkları ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mendeley (Referans Yönetim Sistemi)

Araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi olup, dünya çapında 6 milyondan fazla kullanıcısı olan akademik işbirliği ağıdır.
Mendeley Institutional Edition (MIE) (Mendeley Kurumsal Sürüm) kullanıcılar için geliştirilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlikleri üzerine kuruludur.
MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:
Kurumsal e-posta adresinizi kullanarak kendinize bir Mendeley hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Başlığa tıkladığınızda gelen ana sayfada Create a Free Account sekmesine tıklayınız.
ULAKBİM EKUAL kapsamında Türkiye’deki tüm üniversitelerin kullanımına açılmıştır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Mimarlık Dergisi

Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiye’nin en uzun soluklu ve en yüksek tiraja sahip mimarlık dergisidir. İki ayda bir, yılda 6 sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin her sayısında, dönemin gündeminde yer alan ve gündem oluşturması hedeflenen temalar, konunun uzmanları tarafından dosya olarak ele alınmaktadır. Derginin 50. yılı olan 2013 yılından itibaren ise, 1963 yılından beri yayımlanan tüm sayıların tam metin ve görsellerine ulaşılabilmekte; arama motoru ile taranabilmektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Museum of the World (British Museum)                                                          

Londra'nın kalbinde yer alan bu ikonik müze, sanal ziyaretçilerin Büyük Mahkemeyi gezmesine ve antik Rosetta Taşı ve Mısır mumyalarını keşfetmesine olanak sağlıyor. Müzenin sanal turunda yüzlerce eser de bulabilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Music Periodicals Database

Yeni bir ara yüzle ve daha işlevsel biçimiyle, International Index to Music Periodicals (IIMP) şimdi 435'ten fazla uluslararası sureli müzik yayınını içeren çok özel ve önde gelen bir indekstir. IIMP şu anda 600.000'den fazla kayıt örneği kapsamakta olup, bunların çoğu son on yılda yayınlanmış kayıtları göstermekte ve ayrıntılı konu indeksi ve özetleri sunmaktadır. IIMP Full Text 110'dan fazla tam metin dergiyi kapsamaktadır. Ayrıca, Naxos Music Library, Project Muse ve JSTOR koleksiyonlarına abone olanlar, IIMP alıntı kayıtlarındaki ilgili tam metin makalelere ve müzik kliplerine doğrudan link kurabilirler.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nature Journals All

ULAKBİM EKUAL kapsamında Nature Journals All aboneliği gerçekleştirilmiş olup aşağıda yer alan içeriklere erişim sağlanabilecektir. Nature + Nature Methods + Nature Protocols Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, çok disiplinli, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir. “Nature Journals All” Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. 2007’den günümüze tam metin erişim sağlanmaktadır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newspaper Source Plus (Haber Kaynakları)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik: 1,200+ tam metin gazete, 130 haber bülteni, 80 milyona yakın tam metin makale
Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)
Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China)
Televizyon ve radyo haber metinleri kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, PBS

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newswires

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OverDrive (Sanal Kütüphane)                                                                 

OverDrive e-kitap, sesli kitap ve videolar içeren dijital bir platformdur. Kampüs içinden ve dışından erişim sağlayarak iPod, iPhone, iPad, akıllı telefonlar ve e-kitap okuyucuları ile uyum içerisinde çalışır.
MSGSÜ Kütüphanelerine üye olan kullanıcılar (öğrenciler öğrenci no, akademik ve idari personel kurum sicil no) ile giriş yaparak yedi gün süre ile kitap ödünç alabilirler.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OpenAIRE                                                                                                                             

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Open Dissertations (Tezler)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı, 1.200.000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir.
Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.200.000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Palgrave Macmillan Journals

Nature Dergi Grubu’nun “PMJ All”’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, felsefe ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997’den günümüze tam metin erişim sağlanmaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Performing Arts Periodicals Database

Yeni bir ara yüzle ve daha işlevsel biçimiyle şimdi International Index to Performing Arts (IIPA) özellikle gösteri sanatları için tasarlanmış, önde gelen çok-alanlı bir bilgi kaynağıdır. IIPA, tiyatro, dans, televizyon ve daha birçok değişik konuya yayılmış indekslemeler sunar. IIPA, gösteri sanatlarıyla ilgili 250'den fazla süreli yayından 430.000 kayda erişim imkânı sağlar. IIPA Full Text, IIPA Index'in yanı sıra 90'dan fazla gösteri sanatları başlığından tam metinli güncel makaleler içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için akıllı bağlantı fonksiyonu sunar. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5,600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile birlikte indekslenir.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PressReader

PressReader gazete/dergi veri tabanı, her gün 120 ülkeden, 60 dilde, 7.000 günlük gazete ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan ulaşılabilen eşsiz bir güncel gazete ve dergi koleksiyonudur. Sayfalar tam resimli ve basılı normal gazete formatında yayımlanmaktadır. Basılı gazete sayfalarını çevirir gibi elektronik olarak da normal gazeteyi okuyabilirsiniz. Tüm yabancı ve Türkçe gazeteler içerisinde toplu tarama yapılabilmektedir. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ''PressReader'' veri tabanı dünya çapında 20.000'den fazla kütüphane tarafından kullanılmaktadır. Kampüs dışında da mobil cihazınızla 60 gün boyunca kesintisiz erişim sağlanmaktadır. Aplikasyon ile akıllı telefon ya da tabletinize kampus wi-fi ağı ile bağlanarak indirilen gazete ve dergileri ne zaman isterseniz çevrimdışı olarak okuyabilirsiniz. Siz silene kadar ya da otomatik silmeyi aktive edene kadar cihazınızda saklayabilirsiniz.
Mobil cihazınızla uzaktan erişim için izlenecek adımlar:
Mobil cihazınıza “Pressreader” isimli aplikasyonu yükledikten sonra öncelikle kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturunuz.
Kampüs içerisindeyken kablolu ya da wi-fi ağından internete bir defa bağlandıktan sonra cihazınız otomatik olarak 60 gün boyunca yetkilendirilecektir. Bu 60 gün boyunca PressReader veri tabanından aktif bir şekilde yararlanabilirsiniz.
Türkiye’den bazı gazeteler: Hürriyet, Milliyet, Sabah, Evrensel, Hürriyet Daily News
Bazı önemli yabancı gazeteler: The Guardian, The Independent, The Washington Post, Leipzieger Volkszeitung
Bazı önemli magazinler: Atlas, Betonart, Arredemanto Mimarlık, Popular Science, Interni, Elle, Digital Camera, Wallpaper, Chip

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ProQuest Central

ProQuest Central, işletme, sağlık ve tıp, dil ve edebiyat, sosyal bilimler, eğitim, sanat, bilim ve teknoloji de dâhil olmak üzere tüm önemli alanlarda 47 adet veri tabanını bir araya getiren mevcut en geniş ve kapsamlı veri tabanıdır. Ayrıca sahne sanatları, görsel sanatlar, tarih, din ve felsefe konularında dünya çapında binlerce tam metin gazete içerir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ProQuest Dissertations & Theses

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ve kendi alanında tek olan Dissertations and Theses Global Full Text tez veri tabanı, sanat, sosyal ve beşeri bilimler, işletme, ekonomi, bilim ve teknoloji alanında 1743 yılından günümüze yaklaşık 2,5 milyonu tam metin olmak üzere toplam 4,5 milyonun üzerinde doktora ve mastır tezine erişim sağlamaktadır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProQuest Research Library

Akademic Research Library, 1971 yılından günümüze çok çeşitli konu alanlarını kapsayan yüksek kaliteli ve bilimsel dergilere hızlı erişim sağlayan online referans kaynağıdır. 3700'ün üzerinde dergiye erişim veren Academic Research Library veri tabanının dörtte üçü tem metin dergilerden oluşmaktadır. USA TODAY, New York Times, Wall Street Journal gibi önemli gazeteleri de kapsamaktadır. İçerdiği konu alanlarından bazıları: Sanat, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Finans, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Eğitim Bilimleri, Edebiyat, Uluslararası İlişkiler, Askeri Bilimler, Siyasal Bilimler, Bilim ve Teknoloji, Psikoloji, Kültür, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Dilbilim, Ziraat, Teoloji ve Arkeoloji.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ProQuest Sociology Database

Sosyoloji ve sosyal çalışmalarla ilgili uluslararası literatürü içerir. Kültür, sosyal yapı, sosyoloji tarihi ve teorisi, sosyal psikoloji, madde kullanımı ve bağımlılığı konuları da dâhildir. World Wide Sociological Abstracts ve Social Services Abstract içindeki birçok ana yayının tam metin içeriğini sağlar.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTIA

Internet üzerinden 160 bin kitabın kategorilendirilmiş tanımına arama ile serbestçe erişilebileceği, ayrıca bedeli ödendiğinde kitapların tümünün okunabileceği sanal bir "entelijansiya" (yönetici ve entelektüel sınıf) ve rapor hazırlama girişimi olan QUESTIA veri tabanına başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RefWorks (Makale ve Atıf Yönetim Sistemi)

Veri tabanları ve diğer(internet vb) kaynaklarda yer alan tam metin makale ve belgeleri çevrimiçi olarak saklayabilir, farklı atıf biçimleri içerisinden istediğinizi seçerek tek tıklama ile künye bilgilerini alabilirsiniz. Abone olduğumuz veri tabanlarında ve “Tüm Kaynaklarda Arama Motoru’nda” “Export to Refworks”(RefWorks’e atıf bilgisi aktar) butonu makaleleri ve belgeleri RefWorks hesabınıza yükleyecektir. Hesap oluşturmak için başlığa tıklayıp açılan sayfada e-posta adresinizi yazıp bir şifre belirlemeniz gerekmektedir. RefWorks hesabınıza internet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan ya da tablet ve telefondan erişebilirsiniz. https://refworks.proquest.com adresine girip hesap oluştururken yazdığınız e-posta adresini ve belirlediğiniz şifreyi girmek yeterli olacaktır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regional Business News (Yerel Haberler)

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı, Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RosettaStone Online Dil Eğitim Aracı

Dünyanın en çok tercih edilen çevrimiçi dil eğitim aracı Rosetta Stone, başarısı kanıtlı Dynamic Immersion yöntemi ile 22,000’den fazla okula, 12,000’in üzerinde kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Ödül kazanmış etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkânı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalmaktadır. İçerdiği 30 dil: Afganca, Almanca, Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça, Filipin Dili, Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan), İngilizce (İngiliz), İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca, Türkçe, Vietnam Dili ve Yunancadır.
NOT: RosettaStone'a giriş işlemleri sırasında kurumsal (...@msgsu.edu.tr) e-posta adresinizi kullanarak giriş yapmanız önemle rica olunur.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sanal Müze                                                                                                  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgının kültür sanat hayatını da sekteye uğratmasıyla, mart ayının sonlarına doğru sanal müze uygulamasını hayata geçirdi. Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca esere ev sahipliği yapan müzelerden 16’sı ise bu süreçte https://sanalmuze.gov.tr adresinde sanal ortamda ziyarete açıldı.

Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi-Ankara, Gazi Müzesi-Samsun, Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Müzesi-Gaziantep, Adana Müzesi, Çorum Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa Müzesi.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sayısal Kitap

Türkçe e-kitap veri tabanı olan Sayısal Kitap platformunda abone olduğumuz 825 adet e-kaynağı tüm kullanıcılarımız ücretsiz olarak çevrim içi okuyabilirler. Herhangi bir bilgisayar veya mobil cihaz üzerindeki web görüntüleyici ile ulaşabilir, arama yapabilir, filtreleme seçeneklerini kullanabilir. Türk ve Dünya Edebiyatı, edebiyat dışı, akademik yayınlar, Duvar ve Notos Dergisi gibi kaynakları içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ScienceDirect

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan ScienceDirect veri tabanı Elsevier Yayınevine ait 2.293 adet dergiye 1995 sonrası tam metin erişim sağlayan çok disiplinli bir veri tabanıdır. Mühendislik, yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal ve insani bilimler konularında dergi içermektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCOPUS

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Scopus konu ve atıf taraması yapılabilen bir veri tabanı olup, 69 milyon kayıt, 5.000 yayıncıdan 19.500’ün üzerinde dergiyi kapsar. 150.000’i aşkın kitap, 12 milyon yazar profili, 1970 yılına kadar geriye giden 1,4 milyar alıntılanan referans kaydı içermektedir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Sciences Index Retrospective : 1907-1983

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu veritabanı Sosyal ve Beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)                                                                    

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) Türkiye merkezli 1.326 dergide yayınlanan 400.000+ makalenin yer aldığı ve yaklaşık 9 milyon atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. Hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veri tabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Springer eKitap Koleksiyonları

Springer Yayınevine ait 2017 yılında yayınlanan 1.592 adet, 2018 yılında yayınlanan 1.694 adet tam metin e-kitap içermektedir. Her bir kitap Springer editörleri tarafından tüm dünyada seçilmiş çalışma alanlarında en yetkin araştırmacılar tarafından yayınlanan bilimsel kitaplardır. Oturum açmadan, kullanıcı ve sayfa sınırlaması olmadan erişilebilir, indirilebilir ve çıktı alınabilir. Satın alınan konu paketlerine erişmek için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SpringerLink 

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Springer Firmasına ait mimarlık, tasarım, kimya, bilgisayar bilimleri, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, eğitim, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, fizik, psikoloji, sosyal bilimler ve istatistik gibi çok sayıda konu alanını içeren 3.663 adet dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Taylor & Francis

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Taylor & Francis veri tabanı, güzel sanatlar, davranış bilimleri, ekonomi, mühendislik, eğitim, insan bilimleri, matematik ve istatistik, müzeler ve görsel sanatlar, bilgisayar bilimleri gibi daha birçok temel bilim alanında 2.187 adet dergiye genellikle 1997 yılından itibaren tam metin erişim sağlamaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teacher Reference Center

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Electronic Library of Mathematics (ELibM)

1996 yılında kurulmuş, matematik alanında en uzun soluklu ve en büyük açık erişim sitesidir. Matematik konusunda tam metin çevrimiçi dergi, makale, monografi ve diğer elektronik kaynakları içerir.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

The Vogue Archive

American Vogue dergisinin 1892 yılındaki ilk sayısından güncel sayısına kadar tam bir arşivini içerir. Her makale, kapak, fotoğraf çekimi, çizim ve reklam en yüksek standart ile dijital ortama aktarılmış olup zengin dizinleme ile görüntülerin tasarımcı ve marka adına göre bulunmasına olanak tanınır. Konu kapsamı: Moda, kıyafet ve giyim, tekstil, mağazacılık, pazarlama ve markalaştırma, tasarım, fotoğrafçılık, çizim, kadınlar, popüler kültür, sosyal tarih.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRDizin   

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Turnitin (İntihal Programı)  

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitüsü öğretim üyeleri ile yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik öğrencilerine yönelik Turnitin İntihal Programı, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını sağlayarak eğitimcilere orijinal metin yazımını teşvik etmede ve intihalden caydırmada yardımcı olur. Zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Turnitin belge analizini yaparken büyük veri tabanları taramaktadır. Bunlar; toplamda 734 milyondan fazla doküman, 150.000 dergi ve kitap, toplamda 165 milyondan fazla yayın, 62 milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası olarak belirtilebilir. 140 ülkede, 15.000’den fazla eğitim kurumunda, 30 milyondan fazla öğrenci 1,6 milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÜBA Açık Ders Malzemeleri                                                                                        

 Türkiye Bilimler Akademisi'nin yürüttüğü Açık Ders Malzemeleri Projesi çerçevesinde Sosyal ve Temel Bilimlerde 82 ders öğrenci ve öğretim üyelerinin serbest erişimine açılmıştır.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veri Tabanı

Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veri tabanında toplanarak tam metin olarak kullanıma sunulmuştur. Veri tabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten'den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi'nden 489 ve Türk Dili Dergisi'nden 20.038 olmak üzere toplam 21.430 yazı bulunmaktadır. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye Akademik Arşivi                                                        

TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (1923’ten günümüze tüm makaleler) 

Araştırmacıların daha etkin ve verimli makale taraması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda "1923'ten Günümüze Makaleler" sloganıyla şu an için 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara yüzden taranabilir hale getirilmiştir.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Van Gogh Müzesi – Amsterdam                                                                       

 200'den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok şey dâhil olmak üzere Vincent Van Gogh'un en büyük sanat koleksiyonu olan bu müzeyi Google Arts & Culture web adresi üzerinden ziyaret ederek çalışmalarını yakından görebilirsiniz.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VİDOBU (Video Online Eğitim Veri Tabanı)

Kişisel Gelişim, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Ofis Programları, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Programlama, 3D ve Animasyon, Video Montaj ve Düzenleme kategorilerinde; başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar 11.000'den fazla eğitim videosu bulunmaktadır. İçerikler sürekli güncellenmekte ve hem bilgisayarınızdan hem de tablet ve mobil cihazlarınızdan izleyebilirsiniz.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Web News

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Web of Science

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan konu ve atıf taraması yapılabilen Web of Science, atıf indekslerinin web üzerinden bir tarayıcı aracılığı ile taranabilmesine olanak sağlayan çok disiplinli bir veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından belirli makaleler aranabilir. Ayrıca belirli bir makaleye kimler tarafından atıf yapıldığı ya da makalenin atıfta bulunduğu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri aşağıdadır.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wiley Online Library

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan veri tabanı ekonomi, matematik, polimer ve materyal bilimleri, fizik ve astronomi, eğitim bilimleri, mimarlık ve planlama, sanat ve uygulamalı sanatlar, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojisi, mühendislik, coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi çok sayıda konuyu içeren Wiley Yayınevine ait 1.497 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

World eBook Library

World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. 4,000.000’den fazla akademik belgeye tam metin erişim sağlar.
• PDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkânı
• Her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap
• Eşsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu
• Dünyanın en büyük elektronik kütüphanesi

İçerik (4.000.000 ‘den fazla doküman!)
• 1000 yılı kapsayan bir koleksiyon
• 200+ dilde kitap ve doküman içerir
• 16 milyon Ansiklopedi makalesi
• 4.186.162 başlık
• 3.000.000+ ekitap (pdf)
• 510.252 çeşitli dokümanlar (pdf)
• 145.503 dergi (pdf)
• 11.158 gazete (pdf)
• 5791 sesli kitap (mp4)
• 5318 eğitim videosu
• 15,126 ciltlenmemiş nota

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YÖK Ulusal Tez Merkezi                                                                                       

 Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.