TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1984 yılında öğretime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölüm programı anabilim dallarının temel bilgilerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Tarihsel bir süreç içinde verilen dil eğitimi, çeşitli lehçeleri de içine alarak Türkçenin çağdaş sorunlarına kadar uzanır.

Edebiyat alanında en eski metinlerden günümüze gelecek şekilde bütünlüklü bir program izlenir.

Bölüm programının amacı Türkçenin ve Türk edebiyatının tarihsel gelişimini belli başlı isimler, dönemler ve metinler üzerinden kavratmaktır. 

Bu temel hedefin dışında, programımızda öğrencilerin eğilimlerine göre dil veya edebiyatın öne çıktığı seçmeli dersler de yer almaktadır. Buna göre roman, öykü ve şiir çözümleme yöntemleri, Türkçenin çağdaş sorunları, klasik edebiyat metinlerinin şerhi, halk edebiyatı, mitoloji, tasavvuf edebiyatı, akımlarla Batı edebiyatı, edebiyat ve İstanbul, edebiyat ve siyaset, edebiyat ve eleştiri temalı derslerle öğrencinin ilgi duyduğu alanlara yönelmesi sağlanır.

Akademik araştırma, yazma ve sunum yöntemlerini öğretmek amacıyla seçmeli derslerin öğrencilerle aktif şekilde yürütülmesi hedeflenir. 

Bölümümüzün dört anabilim dalı tarafından yürütülen ortak zorunlu dersi “Osmanlı Türkçesi”dir. Arap alfabeli metinleri matbu ve yazma düzeyinde okuyabilmek, dönem metinlerinin kelime kadrosuna hâkim olmak, öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız niteliklerin başında gelir.

Bölümümüzde lisans programlarına destek olacak şekilde düzenli olarak sempozyumlar, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Çağdaş yazar ve şairlerin öğrencilerimizle bir araya gelmesini amaçladığımız etkinliklerde öğrencilerimizin görev almasına özen gösterilir.

Bölüm hocalarımız tarafından kurulan Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (https://www.tanpinarmerkezi.com) düzenlediği etkinlikler, konserler ve şehir gezileriyle öğrencilerimizin çok yönlü yetişmesine çalışılır.

Edebiyatın disiplinlerarası niteliği sayesinde öğrencilere üniversitemizin Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Sanat Tarihi ve Sinema/TV bölümlerinde “yandal” yapabilme imkânı sunulur.

Bölümümüz, sadece Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak mezunlar vermekle yetinmez, aynı zamanda sosyal disiplinlerde görev alabilecek araştırmacıları, editörleri, yayıncıları ve metin yazarlarını yetiştirmeyi de önemser. Bu hedeflere göre ders programlarımız sık sık yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1994 yılından bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da açmaktadır.

 

turkdilivedebiyati@msgsu.edu.tr

https://twitter.com/msgsu_edebiyat

https://www.facebook.com/msgsutdeb

https://www.tanpinarmerkezi.com

https://www.twitter.com/tanpinarmerkezi

https://www.facebook.com/tanpinarmerkezi

https://www.instagram.com/tanpinarmerkezi