TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

1984 yılında öğretime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölüm programı anabilim dallarının temel bilgilerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Tarihsel bir süreç içinde verilen dil eğitimi, çeşitli lehçeleri de içine alarak Türkçenin çağdaş sorunlarına kadar uzanır.

Edebiyat alanında en eski metinlerden günümüze gelecek şekilde bütünlüklü bir program izlenir.

Bölüm programının amacı Türkçenin ve Türk edebiyatının tarihsel gelişimini belli başlı isimler, dönemler ve metinler üzerinden kavratmaktır. 

Bu temel hedefin dışında, programımızda öğrencilerin eğilimlerine göre dil veya edebiyatın öne çıktığı seçmeli dersler de yer almaktadır. Buna göre roman, öykü ve şiir çözümleme yöntemleri, Türkçenin çağdaş sorunları, klasik edebiyat metinlerinin şerhi, halk edebiyatı, mitoloji, tasavvuf edebiyatı, akımlarla Batı edebiyatı, edebiyat ve İstanbul, edebiyat ve siyaset, edebiyat ve eleştiri temalı derslerle öğrencinin ilgi duyduğu alanlara yönelmesi sağlanır.

Akademik araştırma, yazma ve sunum yöntemlerini öğretmek amacıyla seçmeli derslerin öğrencilerle aktif şekilde yürütülmesi hedeflenir. 

Bölümümüzün dört anabilim dalı tarafından yürütülen ortak zorunlu dersi “Osmanlı Türkçesi”dir. Arap alfabeli metinleri matbu ve yazma düzeyinde okuyabilmek, dönem metinlerinin kelime kadrosuna hâkim olmak, öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız niteliklerin başında gelir.

Bölümümüzde lisans programlarına destek olacak şekilde düzenli olarak sempozyumlar, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Çağdaş yazar ve şairlerin öğrencilerimizle bir araya gelmesini amaçladığımız etkinliklerde öğrencilerimizin görev almasına özen gösterilir.

Bölüm hocalarımız tarafından kurulan Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (https://www.tanpinarmerkezi.com) düzenlediği etkinlikler, konserler ve şehir gezileriyle öğrencilerimizin çok yönlü yetişmesine çalışılır.

Edebiyatın disiplinlerarası niteliği sayesinde öğrencilerimiz üniversitemizin Felsefe, Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerinde “yandal”, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinde "çift anadal" yapabilme imkânına sahiptir. 

Bölümümüz, sadece Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışacak mezunlar vermekle yetinmez, aynı zamanda sosyal disiplinlerde görev alabilecek araştırmacıları, editörleri, yayıncıları ve metin yazarlarını yetiştirmeyi de önemser. Bu hedeflere göre ders programlarımız sık sık yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1994 yılından bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da açmaktadır.

Bölümümüzün Erasmus anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma olanağı sunulmaktadır. Anlaşması devam eden üniversiteler şunlardır:

  •  Universität Bamberg - Almanya (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
  •  Universität Hamburg - Almanya (Lisans ve Yüksek Lisans)
  •  Johannes Gutenberg Universität - Almanya (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
  •  Università Degli Studi Di Napoli L’orientale - İtalya(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
  •  Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon - Yunanistan(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)

Ayrıntılı bilgi için: https://www.msgsu.edu.tr/tr-TR/international-office-ulik/3089/Page.aspx 

 

turkdilivedebiyati@msgsu.edu.tr

https://twitter.com/msgsu_edebiyat

https://www.facebook.com/msgsutdeb

https://www.tanpinarmerkezi.com

https://www.twitter.com/tanpinarmerkezi

https://www.facebook.com/tanpinarmerkezi

https://www.instagram.com/tanpinarmerkezi