Tophane-i Amire Kültür-Sanat
 Merkez Müdürü Prof. Dr. Oğuz CEYLAN
 Müdür Yardımcıları   
 Email  taksuyam@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212)2934648, 0(212) 293 6594, 0(212) 2521600 dahili 4265-4266
 Fax  
 Adres  Kılıçali Paşa Mahallesi, Defterdar Yokuşu No:2, 34433 Beyoğlu/Istanbul
 Kuruluş Tarihi  28.07.2013

 

Hakkında

Tophane-i Amire Binaları, XV. yüzyılda Bizans döneminde St. Claire ve Aya Photini kiliselerinin yer aldığı Metopon adlı bölgede kurulmuştur. Beyoğlu Kentsel Sit alanı içinde yer alan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binalar, Osmanlı Devleti’nin Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde inşa edilmiş top döküm imalathaneleriydi. Top döküm binalarına Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre Galata kulesini kuşatan surların 11 kapısından kuzeye bakan “Tophane Kapısı” ile ulaşılmaktaydı. Binalar, 1850’lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda silah sanayisinin ve silah ticaretinin merkezi olmuş; 1900’lü yıllarda bir süre eğitim merkezi olarak kullanılmış; 1958 yılında Askeri Müze olarak kullanılması gündeme gelmiş; 1992 yılında da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağışlanmış; rölöve ve restorasyon çalışmaları üniversitenin Restorasyon Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir.    

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açılan tarihi bina, Beş Kubbe, Tek Kubbe ve Sarnıç Galeriler’den oluşan bir bütün olarak İstanbul şehrinin kültürel ve silüet değerlerine önemli katkıda bulunmaktadır.

Merkezin amaçları

a) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesi etkinliklerinde yer alan eserler ve Tophane-i Amire ile ilgili kültür ve sanat alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek,

b) Araştırma ve incelemelerden ortaya çıkacak sonuçları ulusal ve uluslararası bilim, kültür ve sanat dünyasına sunmak,

c) Kültür ve sanat konularına ilişkin yeni araştırma ve projelendirme yöntemleri geliştirmek,

ç) Sanat dallarındaki araştırmalara ışık tutacak yeni uygulamalı araştırma projeleri geliştirmek,

d) Kültür ve sanat programları oluşturmak,

e) Örgün ve yaygın eğitim destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak,

f) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Faaliyet alanları

Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Amaçları doğrultusunda kültür ve sanat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademileri, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve yayın yapmak,

c) Kültür ve sanata ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak, etkinlikler düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ç) Araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

d) Uluslararası ikili kültür anlaşmalarına dayalı olarak Kültür Sanat Merkezinde sürekli ve süreli sergiler düzenlemek ve projeler geliştirmek,

e) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin sürekli ve süreli etkinliklerinde yer alacak eserleri çağdaş sunum teknik ve yöntemleri ile sergilemek ve eserlerin özel koşullarına en uygun ve gelişmiş tekniklerle korunabilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak,

f) Tophane-i Amire bakım ve restorasyonu kontrolünü yapmak ve gerektiği takdirde Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

g) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserler ve sanatçıları ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak,

ğ) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alan eserleri tanıtıcı nitelikte broşür, katalog, dergi, film ve benzeri yayınları gerçekleştirmek ve yaymak,

h) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin etkinliklerinde yer alacak eserler ile ilgili araştırmalara kaynak teşkil edecek belge, kitap, katalog, broşür, film, fotoğraf, ses bandı gibi dokümanları toplamak ve bunlardan oluşacak bir kitaplık ile arşiv kurmak,

ı) Eğitim ve öğretim destek faaliyetlerine her türlü olanağı ile katkıda bulunmak,

i) Örgün eğitime destek hizmetinin yanı sıra, ülkemizdeki kültür ve sanat bilincinin ve sevgisinin yaygınlaşması amacı ile halka açık çalışmalar düzenleyerek yaygın eğitim görevini de yerine getirmek,

j) Araştırma biriminin araştırmalarını destekleyici yönde faaliyetlerde bulunmak,

k) Kültür Sanat Merkezi Yerleşkesinin geleceği ile ilgili planlama, programlama ve projelendirme konularında araştırmalar yapmak, bu konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve kontrol görevini yerine getirmek,

l) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

2010 – 2018 TOPHANE-İ AMİRE KSM ETKİNLİKLİKLERİ

 

“In Between” Sergisi

Tophane-i Amire KSM

18 Ocak - 14 Şubat 2010

 

“Werkbund” Sergisi

Tophane-i Amire KSM

5 – 25 Nisan 2010

 

“Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Binası      

12 – 18 Nisan 2010

 

“10. Akdeniz Sanat Okulları Buluşması” Workshop ve Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu, Sarnıç Galeriler

03 – 21 Mayıs 2010

 

Fotoğraf Kulübü Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

24 Mayıs – 13 Haziran 2010

 

Kostüm Müzesi Defilesi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

25 Mayıs – 04 Haziran 2010

 

“Nostra Birlik İçinde Çeşitlilik” Forumu

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu

09 – 10 – 11 Haziran 2010

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi & MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Defilesi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

16 Haziran 2010

 

Mezuniyet Töreni

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

24 Haziran 2010

 

“Büyük Sultan” Prömiyeri - Devlet Tiyatroları

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

28 – 29 – 30 Haziran 2010

 

“Sanatın Anadolu Aydınlanması” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu, Sarnıç Galeriler

01 – 31 Temmuz 2010

 

Türk Sanatı Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

01 – 05 Eylül 2010

 

“Hulda Festivali” Sempozyum

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

22 Eylül 2010

 

“Hulda Festivali” İlhan Koman Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

22 Eylül – 08 Ekim 2010

 

“Liselim” Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Mezunları Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

27 Eylül – 08 Ekim 2010

 

“Avrupa İçin Yeni Bir Ruh” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu, Sarnıç Galeriler

11 – 14 Ekim 2010

 

“İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu

18 Ekim – 11 Kasım 2010

 

“Mimar Sinan İstanbul’da Palladio’yu Ağırlıyor” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu

22 Kasım – 31 Aralık 2010

 

“Song of Songs” Tiyatro Performansı

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

13 – 19 Aralık 2010

 

Sema Güler - Selen Başer - Bekir Kirişcan Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

4 – 18 Şubat 2011

 

“Hayvan” Saim Bugay’ın 78. Yaşı Anısına Karma Kukla Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

21 Şubat – 25 Mart 2011

 

Akademi Balosu

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

3 Mart 2011

 

Osman Hamdi Bey Ödülleri Töreni

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 Mart 2011

 

“An” Emre Arolat Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 Mart – 15 Nisan 2011

 

Arş. Gör. Ayşe Balyemez & Arş. Gör. Yeşim Zümrüt Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

14 Mart – 1 Nisan 2011

 

Zeynep Bingöl Çiftçi & Aysel Karabıyık Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

4 – 15 Nisan 2011

 

“Nikbin 7” Fotoğraf Kulübü Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

11 – 27 Nisan 2011

 

Umut Südüak Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

18 – 29 Nisan 2011

 

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

25 Nisan – 5 Mayıs 2011

 

Kazak Ressamlar Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

2 – 13 Mayıs 2011

 

Tuna Uysal – Fotoğraf & Mustafa Akkaya - Heykel Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

2 – 13 Mayıs 2011

 

“Trakya’da Bir Umut Kırklareli” 29.Tarihi Türk Evleri Haftası Panel ve Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

9 Mayıs 2011

 

“Gerekli Taramalar” Oğuz Aral Sergisi - Mizah Festivali

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

15 – 30 Mayıs 2011

 

Lerzan Özer Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

17 – 27 Mayıs 2011

 

Rektörler Yemeği

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

28 Mayıs 2011

 

“İstanbul’74” Söyleşisi –Istancool Festivali

Tophane-i Amire KSM Büyük Salon

29 Mayıs 2011

 

Ebru Ceren Uzun & Derya Kılıç Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

30 Mayıs – 10 Haziran 2011

 

Nesrin Türkmen & Nuray Er & Tuna Karayaka & Gözde Bursalıgil Kişisel Sergileri

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

22 – 30 Haziran 2011

 

“Özgün Baskı” Sergisi – RHM Müzeleri Derneği

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

4 – 15 Ekim 2011

 

“No More Luggage” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galerler

13 – 28 Haziran 2011

 

Tanju Demirci Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

24 Ekim – 11 Kasım 2011

 

“Fiktion Okzident” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

31 Ekim – 26 Kasım 2011

 

Sadi Öziş Kare Metal Atölyesi Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

6 – 17 Aralık 2011

 

“Dali” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

23 Aralık 2011 – 26 Şubat 2012

 

“Hayvan” Karma Kukla Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Sergi Salonu

1 – 27 Şubat 2012

 

“Masa Başı” Yıldız Güner Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

20 Şubat – 2 Mart 2012

 

“Zamanın ve Mekanın Suretleri” Sergisi – Mehmet Aksoy

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu & Osman Hamdi Bey Salonu

9 Mart – 20 Mayıs 2012

 

“Pepper on Paper” Yiğit Altıparmakoğulları Kişisel Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

2 – 13 Nisan 2012

 

“Atış Serbest” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Camaltı Galeri

6 – 16 Nisan 2012

 

“Derin Tutku” Ayşegül Dinçkök Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

17 Nisan – 7 Mayıs 2012

 

“Sıradan Hikayeler” Erdal Kara Kişisel Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

18 – 28 Nisan 2012

 

“Vardiya” Sergisi

Tophane- i Amire KSM Camaltı Galeri

14 – 20 Mayıs 2012

 

“Ruhi Su Yüz” Sergisi - 100. Yıl Ruhi Su Günleri Etkinlikleri

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

16 – 30 Mayıs 2012

 

“Akademili Çizgi Romancılar” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Camaltı Galeri

21 – 31 Mayıs 2012

 

“Elektrikli Küçük Ev Aletleri Tasarımında Firma Kimliği ve Tasarım Trendi Araştırmaları” Proje Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

21 Mayıs – 3 Haziran 2012

 

İstancool - İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

27 Mayıs 2012

 

“The Great Masters” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

1 Haziran – 31 Temmuz 2012

 

“Eşik” Volkan Kızıltunç Kişisel Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

7 – 16 Haziran 2012

 

“Saklı” Ayşe Kurşuncu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Camaltı Galeri

18 Haziran – 1 Temmuz 2012

 

“Sanata Dönüşüm” Atık Metal Heykel Yarışması Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

20 – 30 Haziran 2012

 

“Zaman ve Mekan” Harris Xenos Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

5 – 28 Temmuz 2012

 

“Crossings” Çağdaş Kore Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

3 – 23 Ağustos 2012

 

“Temas / Touch” Ole Lislerud Seramik Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

29 Ağustos – 23 Eylül 2012

 

“Taka Tuka” Erhan Gülen Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Camaltı Galeri

10 – 30 Eylül 2012

 

“Zaman Tünelinde Beyoğlu” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

11 – 28 Eylül 2012

 

“Sanat Döngüsü” Lüksemburg Çağdaş Sanat Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

6 – 28 Ekim 2012

 

Milonga Dans Gecesi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

20 Ekim 2012

 

“Hamlet” – Devlet Konservatuvarı Tiyatro ASD

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

21 – 24 Ekim 2012

 

“Dunhuang’ın Renkleri: İpek Yolu’na Açılan Büyülü Kapı” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu, Sarnıç Galeriler

20 Kasım 2012 – 7 Ocak 2013

 

“Dunhuang: Rüya Ülkem” – Gansu Eyaleti Dans ve Müzik Topluluğu Dans Gösterisi

Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu

20 – 29 Kasım 2012

 

“Bir Vizyonun Peşinde” Era Mimarlık’ın 40. Yılı Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

14 – 29 Ocak 2013

 

“İstanbul Trilogy” – Charles Weber Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

2 – 27 Şubat 2013

 

“Totems in Cappadocia” Kore Kültür Merkezi Seramik Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

26 Mart – 30 Nisan 2013

 

MSGSÜ 130. Yıl Töreni

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

4 Mart 2013

 

 “Ara Güler’e Saygı” Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

5 – 30 Mart 2013

 

Ara Güler’e Fahri Doktora Töreni

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

5 Mart 2013

 

“Piri Reis ve 1513 Dünya Haritası 500 Yılın Gizemi” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

15 Mart – 31 Mayıs 2013

 

“Yaşayan Bir Gelenek” Finlandiya Ryijy Halıları Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

1 – 30 Nisan 2013

 

“Çelik ve Yaşam” Erdemir Heykel Yarışması Sonuç Sergisi

Tophane- i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

4 – 18 Mayıs 2013

 

 

“Bir Yazı Karakteri Tasarımı” Burcu Dündar Kişisel Sergisi

Tophane- i Amire KSM Sarnıç Galeriler

2 – 19 Mayıs 2013

 

“Konut Tipi Mutfaklar İçin Isıtıcı Tasarımında Yenilikçi Kimliklendirme” MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü & Asel Proje Sergisi

Tophane- i Amire KSM Sarnıç Galeriler

20 Mayıs – 2 Haziran 2013

 

“ESSL Art Award Cee 2013” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

21 Mayıs – 23 Haziran 2013

 

 

Şile Kentsel Kültür Mirası Koruma Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

3 – 18 Haziran 2013

 

“Oasis 2013 in Istanbul” Japonya Sanat Festivali Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

12 – 18 Haziran 2013

 

“Western'in İzinde” – Teksas Modern Sanat Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

24 Haziran – 30 Temmuz 2013

 

“Francesco Albano On The Eve” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

31 Ağustos – 20 Eylül 2013

 

“Unknow Forges – Bilinmeyen Güçler”  Türkiye – Kore Çağdaş Sanatlar ve Mimarlık Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

15 Ağustos – 21 Eylül 2013

 

“Interfaces –Uluslararası Grafik Trienali Krakow - İstanbul 2013” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu, Sarnıç Galeriler

3 Ekim – 7 Kasım 2013

 

İstanbul Buluşmaları Kokteyli

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

22 Ekim 2013

 

“Fişe Taktınız Mı?” Amber Sanat ve Teknoloji Festivali

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

1  – 10 Kasım 2013

 

İpek - Ahmet Merey Resim & Heykel Yarışması Sergisi

Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu

18 – 29 Kasım 2013

 

“Dikkatli İzleyiniz!” Aygün Dinçer Kırca Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

1 – 23 Aralık 2013

 

“Gölge” Yiğit Altıparmakoğulları Resim ve Desen Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

3 – 16 Aralık 2013

 

“Metanoia” Yaşam Şaşmazer Heykel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

11 – 30 Ocak 2014

 

“Dehliz” Cemile Kaptan Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

3 – 23 Ocak 2014

 

“Kaygan Zemin” Ebru Ceren Uzun Kişisel Sergi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

11 – 28 Şubat 2014

 

Uluslararası Mimar Sinan Ödül Töreni

MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

2 Mayıs 2014

 

“Dünü Bugün Çizdim” Fahrettin D. Sepetçioğlu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

7 – 18 Mayıs 2014

 

“Geleneksel Mimarlığımızın Çağdaş Yorumcusu” Prof. Hamdi Şensoy Retrospektif Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

22 – 30 Mayıs 2014

 

Mert Çağıl & Elçin Acun & Murat Han Er Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

20 Mayıs – 5 Haziran 2014

 

“Eve Giden Beş Yol” – Philipp Rathmer Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

3 – 30 Haziran 2014

 

“Çarşı Pazar İstanbul” İGDAŞ 4. Ulusal ‘Havalı’ Kareler Fotoğraf Yarışması Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

6 – 15 Haziran 2014

 

“Mürekkebin Ruhu” Çağdaş Çin Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu, Tek Kubbe Salonu

4 Eylül – 2 Kasım 2014

 

“intimate” Heike Demleitner Enstalasyon Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

16 – 30 Ekim 2014

 

“Tahribat” Uğur Güner Yavuz Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

3 – 16 Kasım 2014

 

“Orhan Şahinler Mimarlıkla 60 Yıl” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

4 – 10 Kasım 2014

 

8. Halı Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

11 Kasım 2014

 

“Islak Kent” Yusuf Murat Şen Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

14 – 30 Kasım 2014

 

“Karanlıktan Sonra” Tuna Uysal Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

17 – 30 Kasım 2014

 

“Dünya Sinemacıları Gözünden Türkiye'de Sinema” Paneli

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

27 Kasım 2014

 

“Derin Tutku Air” Ayşegül Dinçkök Kişisel Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

4 – 31 Aralık 2014

 

“Tersane-i Amire 560 Yaşında” Etkinliği

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

16 Aralık 2014

 

“Aşk-ı İstanbul” Elif Aksoy Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

19 – 30 Ocak 2015

 

“Hayri Ağan 2009-2014 Sanatta Yeterlik Çalışmaları” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

15 – 30 Ocak 2015

 

“Pentimento” Erdal Ateş Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

17 – 28 Şubat 2015

 

“Heinz Ackermans” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

1 – 31 Mart 2015

 

“Kelam'dan Kaleme Büyük Buluşma” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 – 29 Mart 2015

 

“Akdeniz Esintisi II” Umut Kayapınar Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

9 – 22 Mart 2015

 

“Ya Da Olmamak...” Karma Sergi, Söyleşi, Performans

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

26 – 31 Mart 2015

 

“Sinan & Mimari Dehanın Şaheserleri” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

9 Nisan – 31 Mayıs 2015

 

“Çelik ve Yaşam” Erdemir Heykel Yarışması Sonuç Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

2 – 5 Haziran 2015

 

“Paletin Yüreği” Zurab Tsereteli Karma Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

10 Haziran – 26 Temmuz 2015

 

“ESSL Art Award Cee 2015” Sergisi

MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

12 – 30 Haziran 2015

 

“Concrete” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

29 Ağustos – 26 Eylül 2015

 

“Harekette Kaybolmak” Cemre Şenoğlu Krahn Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

1 – 13 Eylül 2015

 

“Olasılık” Ferda Yüksel Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

15 – 30 Eylül 2015

 

“Akademide 50 Yıl” Devrim Erbil Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

8 Ekim – 15 Kasım 2015

 

“Odadan Odaya” Fotoğraf Uygulama Araştırma Merkezi Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

11 – 30 Ekim 2015

 

“Nesne'nin Aurası” Derya Özşen Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

5 – 22 Kasım 2015

 

“Edi-tions” Edi Rama Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

21 Kasım 2015 – 21 Ocak 2016

 

“Benden Logolar” Umut Südüak Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

1 – 13 Aralık 2015

 

“Echo” Mustafa Orkun Müftüoğlu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

9 – 31 Aralık 2015

 

“Elem Çiçekleri” Emine Ceylan Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

29 Ocak – 29 Şubat 2016

 

“Yalnız Kadınlar Arasında” Emine Ceylan Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

29 Ocak – 29 Şubat 2016

 

“Toprak” Orhan Onuk Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

15 – 29 Şubat 2016

 

“Kahvehaneler” Mehmet Göktepe Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

24 – 31 Şubat 2016

 

“Osmanlılar&Avrupalılar: Geçmiş Zamanlar &Olasılıklar” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

5 – 27 Mart 2016

 

“Atış Serbest 2” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

5 – 17 Nisan 2016

 

“Nar Niyetiyle: Türk - Ermeni İlişkilerinde Unutmanın Değil, Hatırlamanın Zamanı” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 Nisan – 6 Mayıs 2016

 

Atölye 4 Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

19 Nisan – 1 Mayıs 2016 

 

“Taş & Zaman” Hasan Çevik Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

4 – 15 Mayıs 2016

 

Ulusal Ebru Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

10 – 15 Mayıs 2016

 

“İlk Fotoğraf Kitabının İzinde: Cyanotype İzlenimleri” İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

28 Mayıs – 5 Haziran 2016

 

“Dunhuang'ın Ebedi Güzelliği” Saône Chang Sergisi

MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

4 – 30 Haziran 2016

 

“Artist in Residence” Karma Cam Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

7 – 19 Haziran 2016

 

“Dönemler” Oktay Anılanmert Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

9 Haziran – 7 Temmuz 2016

 

 

Gök Kubbe/Boşluk Mimar Sinan” Kamil Fırat Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

12 – 30 Temmuz 2016

 

“Anadolu'dan Bir Tanık: Bengüboz'un Objektifinden Mudurnu'da Erken Cumhuriyet Dönemi” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

12 – 30 Temmuz 2016

 

“Akdeniz Mimar Sinan Ödülü’16” Öğrenci Projeleri Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

3 – 9 Ekim 2016

 

Tekstilde Sürdürülebilirlik Uygulamaları “Keçe Ürünler” Proje Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

4 – 6 Ekim 2016

 

“Mimarlığın Ses ve Işık Hali” Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

2 – 13 Kasım 2016

 

“Gravür ve Ötesi” Güngör İblikçi Gravür ve Resim Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

7 – 29 Aralık 2016

 

“3 Hikaye” Ayşe Kurşuncu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

8 – 18 Aralık 2016

 

“ Victor Vasarely Türkiye Retrospektifi”

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

2 Şubat- 31 Mart 2017

 

“Sevgi Karay – Halit Karay” Heykel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

8- 30 Mart 2017

 

Sır ve Büyülü Gerçek” Aydın Ayan Retrospektif

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 Nisan- 10 Mayıs 2017

 

Istanbul Photo Awards 2017 Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

2-16 Nisan 2017

 

Istanbul Photobook Festival 2017

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

28-30 Nisan 2017

“Derin ve Katı” Nurtaç Çakar Seramik Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

4- 16 Nisan 2017

 

“Atölye 3 Resim ve Desen Sergisi”

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

18-30 Nisan 2017

 

“Çelik ve Yaşam 2017” Heykel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

15-30 Mayıs 2017

 

“Atış Serbest 2017” Karma Sergi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

18-30 Mayıs 2017

 

“Katmanlar” Gaye Kırlıdökme Belen Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

14-30 Haziran 2017

 

“Vefa” Hasan Başkırkan Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

6-17 Haziran 2017

 

“Hatırla” Balkan Naci İslimyeli

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe ve Tek Kubbe Salonu

21 Eylül- 27 Ekim 2017

 

“Sabit Kalfagil’e Saygı” Fotoğraf Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

30 Eylül- 23 Ekim 2017

 

 

İsmail Altınok OP Art Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

31 Ekim- 26 Kasım 2017

 

“Resmigeçit” Mevlüt Akyıldız Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe ve Tek Kubbe Salonu

3 Kasım- 2 Aralık 2017

 

“ Ölüm Kalım Arasında” Nedret Sekban Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

7 Aralık 2017- 7 Ocak 2018

 

“ Yanılsama ve Gerçek” Sedat Balkır Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

9-20 Ocak 2018

 

“Kesit” Ebru Zarakolu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

23 Ocak- 4 Şubat 2018

 

“An’a Tanıklık” Murat Aydın Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

3- 27 Şubat 2018

 

“5 Renk” Ayşe Balyemez Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

6-18 Şubat 2018

 

“Nevizade Masası Aşk Meşk Halleri” Yıldız Güner Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

21- 28 Şubat 2018

 

“Döngüsel Seyir” Süleyman Saim Tekcan Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

3 -30 Mart 2018

 

“Yayınlanmamış Öyküler” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Heykel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

8- 31 Mart 2018

 

“Bir Tutkunun Hikayesi” Merey Koleksiyonu Sergisi

Tophane-i Amire KSM Beş Kubbe Salonu

11 Nisan- 27 Mayıs 2018

 

“Gaia’nın Güncesi” Yonca Saraçoğlu Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

4- 30 Nisan 2018

 

İstanbul Photobook Festivali Açılışı ve FUAM Maket Kitap Ödül

Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu

5- 13 Mayıs 2018

 

“Atış Serbest 4” Karma Sergi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

9-18 Mart 2018

 

“ Zamanın Kıyısı” Ömer Emre Yavuz Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

19 Mart- 1 Nisan 2018

 

“ Veresiye Satan” Fulya Asyalı Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

5- 15 Nisan 2018

 

 

Seywan Saedian Kişisel Heykel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

18 Nisan- 5 Mayıs 2018

 

“ Yarının Külleri” Burcu Erden Kişisel Sergisi

Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler

9- 20 Mayıs 2018