T.K.V.K.O. YÜKSEKOKULU

Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 25.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSU) bünyesinde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokulun öncelikli amacı ülkemizdeki konservasyon ve restorasyon uygulamalarının sürdürülebilmesi için, geleneksel yöntemlerin olduğu kadar fen bilimleri metotlarının da eğitimini içeren disiplinlerarası bir eğitim-öğretim programı oluşturmaktır. Yüksekokulun ileri teknolojik cihazlarla enstrümental altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Aynı zamanda, Merkez Araştırma Laboratuvarı da bilimsel araştırma olanaklarıyla yüksekokula destek vermektedir.