TEZ

TEZ TESLİMİ

Öğrenci tez teslimi için; Enstitünün web sayfasında “Formlar” içerisinden yüksek lisans programında Yüksek Lisans Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını, doktora/sanatta yeterlik programlarında Sanatta Yeterlik Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını doldurarak, danışmanı/danışmanları ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına onaylattıktan sonra jüri sayısının bir fazlası kadar teziyle birlikte ilgili enstitüye teslim eder.

TEZ / ESER HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİ 
1985-2014 Y.Lisans Tez Listesi 
1983-2014 Sanatta Yeterlilik Tez Listesi 
1985-2014 Doktora Tez Listesi