Tez Teslimi

Öğrenci tez teslimi için;

Enstitümüz "Formlar" başlığı altında yer alan ,

- Yüksek Lisans Programı için "Yüksek Lisans Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını",

- Sanatta Yeterlik Programı için "Sanatta Yeterlik Tez/Eser Çalışması Teslim Tutanağını" doldurarak, Danışmanı/Danışmanları ve ilgili Anasanat Dalı Başkanına onaylattıktan sonra, jüri sayısının bir fazlası kadar çoğaltacakları tezleri ile birlikte birlikte Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.