Sürekli Eğitim
 Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Sibel HATTAP
 Müdür Yardımcıları   Öğr. Gör. Dr. Kevser Gürcan AKBAŞ
 İdari Personel 

Esra YAY (Merkez Sekreteri) Bilgisayar İşletmeni

Sebahat YÜCEL (Kayıt Sorumlusu) Memur

Işıl AYDIN

Kadir ÇOLAK

Nazlı TAŞDEMİR

 Email sem@msgsu.edu.tr
 Telefon  
 Fax  
 Adres MSGSÜ Beşiktaş Yerleşkesi, Yıldız, Çırağan Cd., 34349 Beşiktaş/İstanbul
 Kuruluş Tarihi   01.11.2012

 

 

Merkezin amacı

Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.