Stratejik Planlama Kurulu

Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerin oluşturulması, bu stratejilerin ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi ve performans göstergelerinin belirlenerek sürekli izlenmesinden sorumlu kuruldur.Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerin oluşturulması, bu stratejilerin ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi ve performans göstergelerinin belirlenerek sürekli izlenmesinden sorumlu kuruldur.