SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Müdür : Prof.Dr.Gülgün KÖROĞLU
Müdür Yardımcıları : Doç.Dr. Sezer ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk SEÇKİN
Enstitü Sekreteri V. : Ömer BİLGİÇ
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5455
Öğrenci İşleri : Sebahattin GÖKÇE
Mustafa Öner SERT
Telefon :  (0212) 246 00 11/5455 - 5458
Mali İşler : Rıza ERTUĞRUL
Telefon : (0212) 246 00 11/5459
E-posta : sosbil@msgsu.edu.tr
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:89 Bomonti-Şişli/İSTANBUL

Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe Alanındaki Dalları İle Devlet Konservatuvarının Müzikoloji Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının işleyişi ile ilgili idari ve akademik işlemleri yürüten bir birimdir.

Kurum Kimliği: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım dallarındaki köklü geçmişi ve bu alanlardaki yönlendirici etkisi ile Türkiye’de kendine çok özel bir yer edinmiş kurumdur. Bu alanlarla çok yakın ilişkide bulunan Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri de üniversitenin çok boyutluluğunu pekiştirmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemize kendi özgün yapısını veren söz konusu dalların büyük bir bölümünü bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yönüyle, söz edilen dallarda yapılan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli bir rol taşımaktadır.

Vizyon – Sosyal Bilimler lisansüstü eğitim-öğretim programları için üniversitenin kendine özgü yapısını bir avantaja dönüştürerek, çağın gerektirdiği en yüksek kalite düzeyini sağlamak ve araştırma faaliyetlerini bölümlerin ayrılamaz ve önemli bir unsuru haline getirmek.

Misyon – Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, ortak bir kalite düzeyinin sağlanması, lisansüstü programların güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edilmesi, bölümler için lisansüstü araştırma faaliyetleri ile ilgili gerekli finansal desteğin sağlanması için çaba gösterilmesi ve araştırma yöntemleri, bilimsel yazım kuralları, literatür tarama gibi konularda aktif olan, istenildiğinde destek sağlanabilecek bir merkez haline gelmek.

Strateji. – Ulusal ve uluslarası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak vermek ve ortak eğitim-öğretim programlarını teşvik etmek,  Enstitümüzün kendi bünyesinde yer alan birimlerinde ortak bir eğitim-öğretim kalite düzeyinin sağlanması için yurtiçi ve yurtdışında geliştirilmiş olan toplam kalite düzeyi ile ilgili çalışmaları kendi bünyemize uygulama yollarını araştırmak, bünyemizde bulunan bölümlerin diğer üniversitelerdekilerden farklı olduğu alanları ortaya çıkararak bu alanlarda yenilikçi eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek.