SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Edebiyat ve Felsefe alanındaki dalları ile Devlet Konservatuvarı’nın Müzikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarını bünyesinde taşımaktadır. Öğretim kadrosu, Fakültenin ve Konservatuvarın bünyesinde görev alan öğretim elemanları ile ders saati ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile bunların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinde Enstitü, ihtiyaç duyulan öğretim kadroları ve uzman kadroların oluşturulmasını hedeflemektedir.