Sivil Savunma Uzmanlığı

Görev Tanımı

 1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin ve bağlı birimlerinin sivil savunma ile ilgili planlarının hazırlanması ve yürütülmesi,
 2. Planlarda ortaya çıkacak değişikliklerin yapılması ve yeniliklerin izlenmesi,
 3. Sivil savunma tesis ve malzemelerinin temin edilmesi ve bunların bakımının yapılması/yaptırılması,
 4. Sivil savunma ekiplerinin kurulması ve eğitimlerinin yaptırılması,
 5. Topyekün savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,
 6. Gerekli alarm talimatının hazırlanması ve yürütülmesi,
 7. Yangın ve sabotajlara karşı koruma planları yapılması,
 8. Yangın tüplerinin dağıtımı, kontrolü, dolumu ve bakımlarının kontrolünün sağlanması,
 9. 24 saat çalışma planları yapılması,
 10. Sivil savunma ile ilgili mevzuatı, yayınları ve talimatları izlemek ve gerekli olanları uygulamaya geçirmek,
 11. Sivil savunma uzmanlığında görev almamış akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi için seminerler, toplantılar, konferanslar ve tatbikatlar düzenlemek,
 12. Sivil savunma tatbikatları sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesine çalışmak,
 13. Sivil savunma hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversite birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 14. Sivil savunma ile ilgili yasal mevzuatın ve amirlerinin vermiş olduğu diğer görevleri yapmak,