SİNEMA TELEVİZYON

 

Bölüm Başkanı : Prof. Alev İDRİSOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Asiye KORKMAZ 
Prof. Z. Yüksel AKTAŞ
Bölüm Sekreteri : Regaip Can YETİŞ
Bölüm Hizmetlileri :  
Telefon : 0212 266 10 96
Faks : (0212) 267 04 94


MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA-TV BÖLÜMÜ

 

HAKKIMIZDA

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür ve eğitim kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle statüsü yeniden düzenlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlenerek çalışmalarını sürdürmüştür.

Kurumumuzun kuruluşunun 50. yılında Üniversitemiz Senatosu, bir vefa örneği olarak Sinema-TV Merkezi’ne kurucusu ve yaratıcısı Prof. Sami Şekeroğlu’nun adını vermiş ve böylelikle Kurum, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’ne dönüşmüştür. (Bkz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi).

Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitimine başladığı günden bu yana Prof. Sami Şekeroğlu’nun oluşturduğu kendine özgü bir eğitim modeli olan “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda, uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

İlk eğitim kadrosu, Prof. Sami Şekeroğlu başkanlığında sinemamıza uzun yıllar ürün vermiş Fahri Prof. Lütfi Akad, Fahri Prof. Metin Erksan, Fahri Prof. İlhan Arakon ve Fahri Prof. Halit Refiğ’den oluşmuş, daha sonraki yıllarda önemli sinema adamlarının ve Kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerin katılımıyla genişlemiştir.

Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin sürdürüldüğü Sinema-TV Bölümünde öğrenciler, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin film arşivinden, sinema salonlarından, kütüphanesinden, stüdyo ve laboratuvarından, gelişen sinema teknolojisine koşut olarak yenilenen ve dünyada çok az sayıda kuruluşta bulunan modern dijital teknolojik alt yapısından faydalanmaktadır. Öğrenciler, uygulamalı derslerin ve atölye çalışmaları kapsamında çektikleri filmlerin yanı sıra kurumda yapılan profesyonel işlerde ve dijital film restorasyonu çalışmalarında görev almaktadır.

Uygulamalı eğitimin gereği, ilk üç yarıyılda teorik ve uygulamalı temel eğitim alan öğrenciler daha sonra danışmanları denetiminde profesyonel olanaklarla her yarıyıl en az bir kısa film çalışması gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Uzunlukları 15-30 dakika arasında değişen, diploma aşamasında uzun metraj da olabilen bu filmler, geniş katılımlı jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Eğitim kadrosu, günümüzde Prof. Sami Şekeroğlu, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna gibi sinemamızın ünlü ustalarının yanı sıra kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerden, Osman Sınav, Serdar Akar, Özer Kızıltan, Tuna Kiremitçi, Uğur İçbak, Mehmet Aksın gibi yine kurumdan yetişen sinemacılardan oluşmaktadır. Öğrenciler için düzenlenen work-shop, konferans ve seminerlere yurt içinden ve dışından davet edilen sinemacıların yanı sıra profesyonel alanda çalışan mezun ve mensuplarımız katılmaktadır.

TARİHÇE

Türkiye'nin İlk Sinema-Kültür Kulübü: Kulüp Sinema 7 
Kurumumuzun kurucusu Prof. Sami Şekeroğlu, 1959’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne öğrenci olarak girdi. O yıllarda Türkiye’de sinemanın sanat olup olmadığı tartışılıyor, Akademi gibi ülkemizin tek sanat eğitim merkezinde bile sinema sanat olarak kabul edilmiyordu.

Prof. Sami Şekeroğlu, öğrenciliğinin ilk günlerinden başlayarak Akademi içinde ve dışında kültür sanat faaliyetlerine katıldı. Bir yandan Akademi dışındaki çalışmalarını sürdürüyor diğer yandan konsolosluklardan aldığı sanat filmlerini öğrencilere gösteriyor, sanat programları, şiir matineleri düzenliyordu. Kısa zamanda çalışmalarını sinema üzerine yoğunlaştırdı. Düzenlediği gösteriler öğrencilerin ilgisini çekmesinin yanında Akademi dışında da duyulmaya başladı.

Bir hafta sonu Akademi içinde bir merdiven altını kapatarak 2 x 2,5 m. boyutlarında bir odacık yaptı ve çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. 1962’de çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi içinde Türkiye’nin ilk özel sinema-kültür kulübü olan “Kulüp Sinema 7” yi kurdu ve kulüp etkinliklerini Akademi dışına açtı. Film gösterileri, açıkoturumlar düzenledi, sinema dergileri yayınladı, Türkiye’deki sanatçıları, bilim adamlarını, sinemaseverleri bir araya topladı, yurt dışından önemli sinemacılar davet etti. Yaptığı faaliyetlerle bir sinema-kültür ortamı oluşturarak daha sonra kurulacak sinema ile ilgili kuruluşlara öncü oldu.

1962-66 yılları arasında Kulüp Sinema 7’nin düzenlediği gösteri programlarında 200’ün üzerinde film yer aldı. Bu filmler içinde, Türk sinemasına ait filmlerin yanı sıra, Türkiye’de daha önce gösterilmemiş, dünya sinemasının önemli ürünleri de yer alıyordu.

Kulüp Sinema 7’yi kurduğu ilk günden itibaren teorisi olmayan hiçbir çalışmanın yarar getirmeyeceğini, bu nedenle nitelikli bir çalışmanın bir yayın organıyla beslenmesi gerektiğini düşünüyordu. 1964’te sinema yayınlarının ilki olan “Film” dergisini yayınladı. Daha çok genç bir yaştayken ve büyük bir öngörüyle daha sonraki yıllarda gerçekleştireceği hedeflerini Film dergisinin ikinci sayısındaki “İleriye Doğru” başlıklı yazısında açıklamıştı: “Sinematografik mirası koruma altına alan bir arşiv oluşturmak, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapan bir bilim sanat kültür kurumu kurmak, Akademi çatısı altında ülkemizde ilk kez sinema eğitimini başlatmak.”

Sinemamızın Ürünlerini Gelecek Kuşaklara İletmek Üzere Arşivcilik Çalışmaları Başlatılıyor: Türk Film Arşivi 
Türkiye’de sinema mirasının önemi uzun yıllar anlaşılmamış, film arşivciliği devletin kültür politikası içinde yer almamış, filmlerin korunmasına yönelik devlet eliyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yıllarca Türk Sineması’na ait orijinal negatifler Belediye’ye ait depolarda çürümeye terk edilmiş, çoğu film, gösterimden sonra sahipleri tarafından atılmış, içerdikleri az miktarda gümüş için kiloyla satılmıştır. Bu nedenle Türk sinemasının bir çok ürünü yok olmuştur. 

Prof. Sami Şekeroğlu, Akademiye geldiği ilk yıllardan itibaren amatör ve gönüllü olarak kültürel miras ürünü olan sinema filmlerine sahip çıktı. Onları koruma altına alma ve gelecek kuşaklara ulaştırma görevini üstlendi ve ülkemizde film arşivciliğini başlattı. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin, sinemacıların güvenini kazanıp desteğini sağladı. Çok sayıda insan onun için seferber oldu. Filmler merdiven altından, ısı ve nem koşulları elverişsiz depolardan toplandı, bakım ve onarımları yapıldı, temizlenip boyanan kutulara yerleştirildi. Akademi yönetiminden habersiz, çoğu izinsiz, Akademi binasının bodrum katlarında yeni mekanlar, film koruma odaları yapıldı. Prof. Şekeroğlu, sadece filmleri değil, afiş, fotoğraf, senaryo, sinema cihazları vb. her tür sinematografik malzemeyi toplayıp arşivledi ve bir film müzesi oluşturdu.

1967’de Kulüp Sinema 7’nin ismini “Türk Film Arşivi”ne dönüştürdü. Aynı yıl, kısa adı FIAF olan Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’nun Doğu Berlin’de yapılan kongresine davet edildi ve Türk Film Arşivi ülkemizi arşivcilik alanında yurt dışında temsil etmek üzere yazışma üyeliğine kabul edildi. 1969’da New York’ta yapılan kongrede yedek üye, 1973’te Moskova’da yapılan kongrede asil ve yetkili üye oldu. 

Prof. Sami Şekeroğlu ve kurduğu kuruluşlar, sinemanın bir sanat dalı olmadığı ve Akademi içinde barınamayacağı görüşünü savunan bazı Akademi hocalarının eleştirilerine hedef oldu. Ancak yapılan etkinliklerin her geçen gün daha da genişletilmesi, kuruluşun adının yurt içinde ve dışında duyulması bazı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve dönemin Akademi Başkanı Prof. Asım Mutlu’nun desteği Türk Film Arşivini güçlendirdi.

Bu dönemde Türk sinemasına karşı yabancı sinemayı savunan sinema yazarlarına rağmen Prof. Sami Şekeroğlu, Türk sinemasına iyi-kötü ayrımı yapmadan bütünüyle sahip çıkan ilkeli tutumu ile sinemacıların güvenini kazandı.

O yıllarda Prof. Sami Şekeroğlu’nun yanında Bülent Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Duygu Şekeroğlu (Yüksek Resim Bölümü öğrencisi), Emre Çağatay (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Turgay Sapanlı (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi), Nur Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Erdal Küpeli (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) ve Akın Oktay’dan (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) oluşan ve onun idealleri doğrultusunda çalışan bir ekip oluştu.

Devlet Tarafından Kurulmayan Tek Devlet Kurumu 
Etkinliklerin, özellikle büyük yatırımlar gerektiren arşiv çalışmalarının yoğunluğu karşısında kurumun ihtiyaçları bir öğrenci topluluğunun bütçesiyle karşılanamayacak hale gelince Arşiv Başkanı Prof.Sami Şekeroğlu, oluşturduğu birikimi tüm mal varlığıyla ve karşılıksız olarak devlete devretmeye karar vererek bu görüşünü dönemin Akademi Başkanı Prof.Hüseyin Gezer’e iletti. Bu teklif, 8 Ağustos 1968’de Akademi Temsilciler Kurulu’nda kabul edilerek Türk Film Arşivi’nin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir arşivleme, araştırma, yayın ve eğitim kurumu olması onaylandı. 1969’da “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi” yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.

Uluslararası unvana sahip, binlerce filmin koruma altına alındığı bu yapıyı karşılıksız olarak devlete devreden Prof. Sami Şekeroğlu 1970’te resmen Devlet Film Arşivi Müdürü, Bülent Erkmen ise Arşiv Genel Sekreteri oldu. Bu yıllarda Ersu Pekin, Gülden Eruzun ve Yücel Gürocak gibi isimlerle ekibi genişledi.


Örgün Eğitimin İlk Adımı: Sinema Kursları Açılıyor 
Prof. Sami Şekeroğlu eğitim konusundaki hedefini üç aşamalı olarak gerçekleştirdi. 1973-74 yıllarında ülkemizde ilk kez sinema kursları düzenledi. Prof.Sami Şekeroğlu başkanlığında Türk Sinemasının önemli ustaları Lütfi Akad, Metin Erksan, İlhan Arakon ve Halit Refiğ’in katıldığı sinema kursları ülkemizdeki sinema eğitiminin temelini oluşturdu. Halka açık olan bu kurslar büyük ilgi gördü, çok sayıda başvuru oldu.

1974’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema derslerinin müfredata konması için Akademi Temsilciler Kurulu’na başvuruda bulundu. Büyük tartışmalara neden olan bu başvuru genç akademisyenlerin de desteğiyle kabul edildi. Aynı yıl bu alanın ülkemizdeki ilk öğretim görevlisi oldu, Akademi’nin bazı bölümlerinde sinema dersleri vermeye başladı. Bu dönemde üniversite düzeyinde sinema eğitimini başlatmak için çalışmalarını tamamladı.

Bir Bilim - Sanat - Kültür ve Eğitim Kurumu: Sinema-TV Enstitüsü 
Prof. Sami Şekeroğlu, aynı yıllarda Kurumun gereksinimi olan cihazların yurt dışından getirilmesi için çalışmalara başlayarak Hollywood ve Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yakından izledi. Yurt dışındaki sinema merkezleri, stüdyolar, sinema okulları, arşivler ve sinema aletleri imal fabrikalarında araştırmalar yaptı, bütün bu çalışmalardan faydalanarak Türkiye'ye uygun bir sinema kurumu yapısı oluşturdu.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteği alınarak Balmumcu’da 1972’de başlanan ve mimarlığını Prof. Ataman Demir’in yaptığı bağımsız bina 1974 yılında tamamlandı. Yurt dışından getirilen cihazlar, o güne kadar toplanan filmler ve diğer görsel-işitsel arşiv malzemeleri "Film Arşivi", "Sinema Okulu" ve "Sinema Müzesi" olarak tasarlanan bu binaya yerleştirildi. Dünya standartlarında teknolojik alt yapıya sahip laboratuarı, arşivi, kütüphanesi, gösteri ve sergi salonlarıyla bir bilim-sanat-kültür ve eğitim kurumu haline gelen Film Arşivi 1975 yılında "Sinema Televizyon Enstitüsü" adını aldı.

Özgün Bir Eğitim Modeli: Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim 
Sinema-TV Enstitüsü’nün kuruluşuyla örgün eğitimin başlatılması için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Eğitim kadrosu, Türk sinemasına ürün vermiş sinemacılardan, teknik alandaki uzmanlardan oluşturuldu. Prof. Sami Şekeroğlu, özgün bir eğitim ilkesiyle ülkemizde ilk sinema eğitimini başlattı. Böylelikle Sinema-TV Enstitüsü, eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM – ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurum olma özelliğini kazandı.

1982'de Yüksek Öğretim Kanunu ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni bir yapılanmayla Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Ancak, özgün bir kurum olan Sinema-TV Enstitüsü için onun tüm çalışmalarını kapsayacak bir yapılanma oluşturulamadı. Bir süre isimsiz kalan Kurum, Rektörlüğe bağlı, bağımsız bir birim olan, araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, yaygın eğitim, film ve yayın yapan bir bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu alanda eğitim-öğretim yapan Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlendi.

Sinema-TV Enstitüsü ile başlayan süreçten günümüze kadar “Eğitim İçinde Üretim Üretim İçinde Eğitim” ilkesinden ödün verilmedi. Öğrenciler, Kurumun arşivcilik, laboratuvar çalışmaları, televizyon yayınları, film yapımları, sözlü tarih çalışmaları, dijital restorasyon uygulamaları vb. tüm çalışmalarında öğretim üyeleri ve asistanlarla birlikte yer aldılar.

Prof. Sami Şekeroğlu, 2004 yılında 67 yaşını doldurdu. Meslek sahibi olmuş öğrencileri, hocalarının 46 yıllık emeği ve özverisine saygı olarak 24 Şubat 2004’te bir gece düzenlediler. Bu gecede 500’ü aşkın öğrencisinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve dostları bir araya geldi. Prof. Sami Şekeroğlu, o gece, yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Kurumunu öğrencilerine emanet ederek emekliye ayrıldı.

Prof. Sami Şekeroğlu, emekliliğinin ardından lisans ve lisansüstü kademelerindeki öğretim görevine devam ederek birikimlerini öğrencilerine aktarmayı sürdürdü. 2010-2014 yılları arasında Kurumun teknolojik altyapısının yenilenme sürecinde fahri olarak danışman ve yol gösterici oldu. Bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşarak öğretim üyeleri yetiştirmeye devam etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu, 11.12.2012 tarihinde bir vefa borcu olarak, değerli hocamızın 53 yıllık emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’nin isminin “Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarih ve 16/7 sayılı kararı:

“Prof.Sami Şekeroğlu elli üç yıldır sinema mirasının korunması ve sinema sanatının gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla, Türk sinema ürünlerinin günümüze ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamış, dünya standartlarında çağdaş sinema teknolojisini ülkemize getirmiştir. Kurduğu Kulüp Sinema 7, Türk Film Arşivi ve sinema müzesini üniversitemize karşılıksız devrederek, devlet tarafından kurulmayan tek devlet kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü ve onun devamı Sinema-TV Merkezi’nin yaratıcısı olmuştur. Prof.Sami Şekeroğlu, Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmış, kurduğu ileri teknolojiye sahip okulda değerli sinema adamlarını bir araya getirmiş, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmış ve kendine özgü uygulamalı bir sistemle “Eğitim içinde Üretim – Üretim içinde Eğitim” ilkesiyle profesyonel alana yüzlerce sinemacı yetiştirmiştir. Hayatını Türk sinemasına, üniversitesine ve öğrencilerine adamış olan sanat ve bilim adamı, değerli Hocamız Prof.Sami Şekeroğlu’nun adının, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarihli toplantı, 16/7 sayılı kararıyla, bir vefa borcu olarak yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’ne verilerek “Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

 

 

Eğitim Kadrosunda Başlangıcından Bu Yana Görev Alan Sinema, Sanat ve Bilim Adamları

Prof. Sami Şekeroğlu - Türkiye’nin ilk sinema kulübünün, ilk film arşivinin, ilk sinema müzesinin, sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nün kurarak ülkemizde ilk kez sinema eğitimini başlattı.

Lütfi Ö.Akad – Fahri Profesör, Yönetmen

Metin Erksan – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

İlhan Arakon – Fahri Profesör, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen

Halit Refiğ – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

Prof. Dr. Adnan Ataman – Ülkemizde TV yayınını başlatan bilim adamı

Sezer Tansuğ – Sanat Tarihçi

Nedim Otyam – Yönetmen, Film Müzikçisi, Kompozitör

Memduh Ün – Fahri Profesör, Yönetmen, Yapımcı

Duygu Sağıroğlu – Fahri Profesör, Yönetmen, Sanat Yönetmeni

Atıf Yılmaz – Yönetmen, Yapımcı

Prof. Tevfik İsmailov – Akademisyen, Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yazar, Oyuncu

Feyzi Tuna – Fahri Profesör, Yönetmen

Tunç Başaran – Yönetmen

Suha Arın – Belgesel Film Yönetmeni

Prof. Dr. Cengiz Eruzun – Mimar, Akademisyen

Prof. Gündüz Gökçe – Mimar, Akademisyen

Prof. Dr. Alim Şerif Onaran – Akademisyen

Prof. Devrim Erbil – Ressam, Akademisyen

Atilla Dorsay – Film Eleştirmeni

Erol Keskin – Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

Süleyman Erdoğan – Televizyon Tekniği Uzmanı

Gürol Sözen – Ressam, Heykeltıraş, Sanat Tarihçi, Yazar

Osman Sınav – Yönetmen, Yapımcı

Serdar Akar – Yönetmen, Yapımcı

Uğur İçbak – Görüntü Yönetmeni

Mehmet Aksın – Görüntü Yönetmeni

Özer Kızıltan – Yönetmen

Tuna Kiremitçi – Müzisyen, Yazar, Sinemacı

 

Kadrolu Olarak Görev Yapan Akademisyenler

Prof. Cem Odman

Prof. Alev İdrisoğlu

Prof. Asiye Korkmaz

Prof. Z. Yüksel Aktaş

Yrd. Doç. Şenol Er

Yrd. Doç. Dilek Er

Yrd. Doç. Esra Eren

Yrd. Doç. M. Mert Atalar

Öğr. Gör. Ersu Pekin

Öğr.Gör. Yusuf Özbek

Öğr. Gör. Faruk Demirel

Öğr. Gör. Nur Büyükkürkçü

 

Kurumu Ziyaret Eden, Öğrenciler İçin Düzenlenen Seminer, Workshop vb. Programlara Katılan Yabancı Sinemacılarından Bazıları

François Truffaut – Fransız Yönetmen (1965)

Todor Dinov – Bulgar Yönetmen

Marcel Carne – Fransız Sinema Akademisi Başkanı, Yönetmen

Elia Kazan - Amerikalı Yönetmen

Klaus Eder – Avrupa Sinema Yazarları Birliği Genel Sekreteri

Prof. Dr.J. Müller – Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi, Akademisyen (1977 ve 1978)

Mustafa Akkad – Mısırlı Yönetmen

Anthony Quuen – Mısırlı-Amerikalı Oyuncu

Ed di Giulio – Kamera tasarımcısı

Walter Lassally – Oskar ödüllü Amerikalı görüntü yönetmeni (9 Aralık 1998)

Prof. Eliot Staut – Amerikalı sinema öğretim üyesi

Tölömüş Okeyev – Kırgız sinemasının usta yönetmeni eski Kırgızistan başkonsolosu (23 Mayıs 1995)

Klaus Tescher - Alman film yönetmeni (25 Mart 1986)

David Robenson – The Foundation Times’ın Film Kritiği (10 Nisan 1986)

Doç.Dr. S. Hermann ve Said Manafi – Avusturya Bilimsel Film Enstitüsü Araştırmacıları (13-14 Ekim 1986)

Paul Lamastra – Amerikalı Film Editörü (5 Haziran 1986 ve 1989)

Prof. Dr. Lengsfeld – Senarist, Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi (1989)

Joseph Scuhnick ve Joseph Navratil – Avusturya Film Arşivi Yetkilileri (15-16 Ekim 1986)

Werner Nekes – Alman film yönetmeni (1989)

Prof. Dr. Schobert – Alman sinema akademisyeni (1991)

Kostantin Schimidt – Alman film yönetmeni, senarist (23-24 Kasım 1992)

Andreas Meyer – Alman ses uzmanı (Mayıs 1994)

Prof. Dr. Magalie Laurencin – Tarihçi, Grenoble Üniversitesi Öğretim Üyesi (9 Mayıs 1997)

Samir Nasr – Mısırlı sinemacı (20 Şubat 1998)

Prof. Daniel Boyd – Amerikalı öğretim üyesi, yapımcı (20 Nisan 1998)

Rüstem İbrahimov, Rasim Balayev, Oktay Mikrasimov, Anar Rızayev, Cemil Ferecov, Rasim Odjakov, Amalya Penahova – Azerbaycan’lı yönetmen, senarist, yazar ve oyuncular (25 Kasım 1998)

Sunaver Abdülbakiyev, Abubekr Suleyev, Ardak Amirkulov, Tungıçbay Jamkulov – Kazakistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Halmemed Kakabayev, Çağrı İşhangulkiyev, Muhammed Soyunhanov, Ogudjirin Durduyeva, Şahmurad Annamuradov, Hocakulu Narlıyev – Türkmenistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

T. Yunusov, Şöhred Abbasov, M. Mahmudov, N. Akduvahidov, M. Tuyçiyev, Yılmaz Alim Hocayev – Özbekistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

N. Borbiyev, M. Kıdıraliyev, T. Birnazarov, T. Mamadataliyev, Ş. Çaparov – Kırgızistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Zufar Buharayev, Ayrat Sipgatulin, Haris Fahruddinov, Cari Sayfuddinov, Edmag Utyaganov – Tataristan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Tölömüş Okeyev (Kırgız Yönetmen) , Hocakulu Narlıyev (Türkmen Yönetmen), Anar (Azarbeycanlı yazar, senarist) – 30 Ekim 2000

Prof. Jean Pierre Berthome – Fransa Rennes II Üniversitei ve FEMIS Sinema Okulu Öğretim Üyesi, Brötanya Sinemateki Başkanı (7 Mayıs 2001)

Prof. Zdravko Mitkov, Prof. Ludmil Staykov, Prof. Stanislav Semerdjiyev – Bulgaristan Ulusal Sanat , Sinema Akademisi (NATFIZ) Rektörü ve Rektör Yardımcıları – ( 16 Mayıs 2001)

Michael Mashon – Libraray of Congress Sinema-Televizyon-Ses Bölümü Küratörü (1 Haziran 2001)

James Longley - “Gaza Strip”, “Iraq in Fragments”, “Sari’s Mother” adlı belgesellerin yönetmeni

Stephane Barbato, Romain Coche, Christine Gendre – Fransız sinemacılar (13 Nisan 2005)

Danile Vicari – İtalyan Yönetmen, Senarist (11 Mayıs 2006)

Bart Dunkin – Amerikalı görüntü yönetmeni (29 Mayıs – 2 Haziran 2006)

Gregory Hudson - Amerikalı Görüntü Yönetmeni (17-21 Kasım 2010)

Vladimir Menşov – Rus Yönetmen (15 Nisan 2013 )

Kim Ki-duk – Koreli Yönetmen (13 Eylül 2013)

Judith Lieff - Amerikalı belgesel yönetmeni (5 Mart 2014)

Andrew Lesnie – Avustralya asıllı Oscar ödüllü görüntü yönetmeni (14 Mart 2014)

Makedon Film Arşivi Müdürü Mimi Gyorgoska İliyevska, Arşiv Dairesi Başkanı ve Manaki Kardeşler uzmanı Igor Stardelov ve Makedon Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Robert Jankulovski – (6-13 Kasım 2014)

Howell Gibbens – Amerikalı ses tasarımcısı (5 Aralık 2014)

Cheryl Dunn – Amerikalı sokak fotoğrafçısı ve belgesel film yönetmeni (8 Mayıs 2015)

Aamir Khan – Hintli Oyuncu, yapımcı, yönetmen (5 Ekim 2017)

Ayrıca Türk Sinemasının önemli yönetmenlerinin, senaryo yazarlarının, görüntü ve sanat yönetmenlerinin, oyuncularının, eleştirmen ve tarihçilerin katıldığı yüzlerce özel program, seminer, konferans, workshop düzenlenmiş, sinemadaki teknik gelişmelerin yer aldığı sergiler hazırlanmıştır. 

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA-TV BÖLÜMÜ

 

HAKKIMIZDA

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü  (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür ve eğitim  kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle statüsü yeniden düzenlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlenerek çalışmalarını sürdürmüştür.

Kurumumuzun kuruluşunun 50. yılında Üniversitemiz Senatosu, bir vefa örneği olarak  Sinema-TV Merkezi’ne kurucusu ve yaratıcısı Prof. Sami Şekeroğlu’nun adını vermiş ve böylelikle Kurum, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’ne dönüşmüştür. (Bkz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi).

Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitimine başladığı günden bu yana Prof. Sami Şekeroğlu’nun oluşturduğu kendine özgü bir eğitim modeli olan “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda, uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

İlk eğitim kadrosu, Prof. Sami Şekeroğlu başkanlığında sinemamıza uzun yıllar ürün vermiş Fahri Prof. Lütfi Akad, Fahri Prof. Metin Erksan, Fahri Prof. İlhan Arakon ve Fahri Prof. Halit Refiğ’den oluşmuş, daha sonraki yıllarda önemli sinema adamlarının ve Kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerin katılımıyla genişlemiştir.

Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin sürdürüldüğü Sinema-TV Bölümünde öğrenciler, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin film arşivinden, sinema salonlarından, kütüphanesinden, stüdyo ve laboratuvarından, gelişen sinema teknolojisine  koşut olarak yenilenen ve dünyada çok az sayıda kuruluşta bulunan modern dijital teknolojik alt yapısından faydalanmaktadır. Öğrenciler, uygulamalı derslerin ve atölye çalışmaları kapsamında çektikleri filmlerin yanı sıra kurumda yapılan  profesyonel işlerde ve dijital film restorasyonu çalışmalarında görev almaktadır.

Uygulamalı eğitimin gereği, ilk üç yarıyılda teorik ve uygulamalı temel eğitim alan öğrenciler daha sonra  danışmanları denetiminde profesyonel olanaklarla  her yarıyıl en az bir kısa film çalışması gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Uzunlukları 15-30 dakika arasında değişen, diploma aşamasında uzun metraj da olabilen bu filmler, geniş katılımlı jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Eğitim kadrosu, günümüzde Prof. Sami Şekeroğlu, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna gibi sinemamızın ünlü ustalarının yanı sıra kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerden, Osman Sınav, Serdar Akar, Özer Kızıltan, Tuna Kiremitçi, Uğur İçbak, Mehmet Aksın gibi yine kurumdan yetişen sinemacılardan oluşmaktadır.  Öğrenciler için düzenlenen work-shop, konferans ve seminerlere yurt içinden ve dışından davet edilen sinemacıların yanı sıra profesyonel alanda çalışan mezun ve mensuplarımız katılmaktadır.

TARİHÇE

Türkiye'nin İlk Sinema-Kültür Kulübü: Kulüp Sinema 7
  Kurumumuzun kurucusu Prof. Sami Şekeroğlu, 1959’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne öğrenci olarak girdi. O yıllarda Türkiye’de sinemanın sanat olup olmadığı tartışılıyor, Akademi gibi ülkemizin tek sanat eğitim merkezinde bile sinema sanat olarak kabul edilmiyordu.

Prof. Sami Şekeroğlu, öğrenciliğinin ilk günlerinden başlayarak Akademi içinde ve dışında kültür sanat faaliyetlerine katıldı. Bir yandan Akademi dışındaki çalışmalarını sürdürüyor diğer yandan konsolosluklardan aldığı sanat filmlerini öğrencilere gösteriyor, sanat programları, şiir matineleri düzenliyordu. Kısa zamanda çalışmalarını sinema üzerine yoğunlaştırdı. Düzenlediği gösteriler öğrencilerin ilgisini çekmesinin yanında Akademi dışında da duyulmaya başladı.

Bir hafta sonu Akademi içinde bir merdiven altını kapatarak  2 x 2,5 m. boyutlarında bir odacık yaptı ve çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. 1962’de çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi içinde Türkiye’nin ilk özel sinema-kültür kulübü olan “Kulüp Sinema 7” yi kurdu ve kulüp etkinliklerini Akademi dışına açtı. Film gösterileri, açıkoturumlar düzenledi, sinema dergileri yayınladı, Türkiye’deki sanatçıları, bilim adamlarını, sinemaseverleri bir araya topladı, yurt dışından önemli sinemacılar davet etti. Yaptığı faaliyetlerle bir sinema-kültür ortamı oluşturarak daha sonra kurulacak sinema ile ilgili kuruluşlara öncü oldu.

1962-66 yılları arasında Kulüp Sinema 7’nin düzenlediği gösteri programlarında 200’ün üzerinde film yer aldı. Bu filmler içinde, Türk sinemasına ait filmlerin yanı sıra, Türkiye’de daha önce gösterilmemiş, dünya sinemasının önemli ürünleri de yer alıyordu.

Kulüp Sinema 7’yi kurduğu ilk günden itibaren teorisi olmayan hiçbir çalışmanın yarar getirmeyeceğini, bu nedenle nitelikli bir çalışmanın bir yayın organıyla beslenmesi gerektiğini düşünüyordu. 1964’te sinema yayınlarının ilki olan “Film” dergisini yayınladı. Daha çok genç bir yaştayken ve büyük bir öngörüyle daha sonraki yıllarda gerçekleştireceği hedeflerini Film dergisinin ikinci sayısındaki “İleriye Doğru” başlıklı yazısında açıklamıştı: Sinematografik mirası koruma altına alan bir arşiv oluşturmak, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapan bir bilim sanat kültür kurumu kurmak, Akademi çatısı altında ülkemizde ilk kez  sinema eğitimini başlatmak.”

Sinemamızın Ürünlerini Gelecek Kuşaklara İletmek Üzere Arşivcilik Çalışmaları Başlatılıyor: Türk Film Arşivi
  Türkiye’de sinema mirasının önemi uzun yıllar anlaşılmamış,  film arşivciliği devletin kültür politikası içinde yer almamış, filmlerin korunmasına yönelik devlet eliyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yıllarca Türk Sineması’na ait orijinal negatifler Belediye’ye ait depolarda çürümeye terk edilmiş, çoğu film, gösterimden sonra sahipleri tarafından atılmış, içerdikleri az miktarda gümüş için kiloyla satılmıştır. Bu nedenle Türk sinemasının bir çok ürünü yok olmuştur.

Prof. Sami Şekeroğlu,  Akademiye geldiği ilk yıllardan itibaren amatör ve gönüllü olarak kültürel miras ürünü olan sinema filmlerine sahip çıktı. Onları koruma altına alma ve gelecek kuşaklara ulaştırma görevini üstlendi ve ülkemizde film arşivciliğini başlattı. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin, sinemacıların güvenini kazanıp desteğini sağladı. Çok sayıda insan onun için seferber oldu. Filmler merdiven altından, ısı ve nem koşulları elverişsiz depolardan toplandı, bakım ve onarımları yapıldı, temizlenip boyanan kutulara yerleştirildi. Akademi yönetiminden habersiz, çoğu izinsiz, Akademi binasının bodrum katlarında yeni mekanlar, film koruma odaları yapıldı. Prof. Şekeroğlu, sadece filmleri değil, afiş, fotoğraf, senaryo, sinema cihazları vb. her tür sinematografik malzemeyi toplayıp arşivledi ve bir film müzesi oluşturdu.

1967’de Kulüp Sinema 7’nin ismini “Türk Film Arşivi”ne dönüştürdü. Aynı yıl, kısa adı FIAF olan Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’nun Doğu Berlin’de yapılan kongresine davet edildi ve Türk Film Arşivi ülkemizi arşivcilik alanında yurt dışında temsil etmek üzere yazışma üyeliğine kabul edildi. 1969’da New York’ta yapılan kongrede yedek üye, 1973’te Moskova’da yapılan kongrede asil ve yetkili üye oldu.
 
  Prof. Sami Şekeroğlu ve kurduğu kuruluşlar, sinemanın bir sanat dalı olmadığı ve Akademi içinde barınamayacağı görüşünü savunan bazı Akademi hocalarının eleştirilerine hedef oldu. Ancak yapılan etkinliklerin her geçen gün daha da genişletilmesi, kuruluşun adının yurt içinde ve dışında duyulması bazı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve dönemin Akademi Başkanı Prof. Asım Mutlu’nun desteği Türk Film Arşivini güçlendirdi.

Bu dönemde Türk sinemasına karşı yabancı sinemayı savunan sinema yazarlarına rağmen Prof. Sami Şekeroğlu, Türk sinemasına iyi-kötü ayrımı yapmadan bütünüyle sahip çıkan ilkeli tutumu ile sinemacıların güvenini kazandı.

O yıllarda Prof. Sami Şekeroğlu’nun yanında Bülent Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Duygu Şekeroğlu (Yüksek Resim Bölümü öğrencisi), Emre Çağatay (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Turgay Sapanlı (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi), Nur Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Erdal Küpeli (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) ve Akın Oktay’dan (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) oluşan ve onun idealleri doğrultusunda çalışan bir ekip oluştu.

Devlet Tarafından Kurulmayan Tek Devlet Kurumu
  Etkinliklerin, özellikle büyük yatırımlar gerektiren arşiv çalışmalarının yoğunluğu karşısında kurumun ihtiyaçları bir öğrenci topluluğunun bütçesiyle karşılanamayacak hale gelince Arşiv Başkanı Prof.Sami Şekeroğlu, oluşturduğu birikimi tüm mal varlığıyla ve karşılıksız olarak devlete devretmeye karar vererek bu görüşünü dönemin Akademi Başkanı Prof.Hüseyin Gezer’e iletti. Bu teklif, 8 Ağustos 1968’de Akademi Temsilciler Kurulu’nda kabul edilerek Türk Film Arşivi’nin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir arşivleme, araştırma, yayın ve eğitim kurumu olması onaylandı. 1969’da “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi” yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.

Uluslararası unvana sahip, binlerce filmin koruma altına alındığı bu yapıyı karşılıksız olarak devlete devreden Prof. Sami Şekeroğlu 1970’te resmen Devlet Film Arşivi Müdürü, Bülent Erkmen ise Arşiv Genel Sekreteri oldu. Bu yıllarda Ersu Pekin, Gülden Eruzun ve Yücel Gürocak gibi isimlerle ekibi genişledi.


  Örgün Eğitimin İlk Adımı: Sinema Kursları Açılıyor
  Prof. Sami Şekeroğlu eğitim konusundaki hedefini üç aşamalı olarak gerçekleştirdi. 1973-74 yıllarında ülkemizde ilk kez sinema kursları düzenledi. Prof.Sami Şekeroğlu başkanlığında Türk Sinemasının önemli ustaları Lütfi Akad, Metin Erksan, İlhan Arakon ve Halit Refiğ’in katıldığı sinema kursları ülkemizdeki sinema eğitiminin temelini oluşturdu. Halka açık olan bu kurslar büyük ilgi gördü, çok sayıda başvuru oldu.

1974’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema derslerinin müfredata konması için Akademi Temsilciler Kurulu’na başvuruda bulundu. Büyük tartışmalara neden olan bu başvuru genç akademisyenlerin de desteğiyle kabul edildi. Aynı yıl bu alanın ülkemizdeki ilk öğretim görevlisi oldu, Akademi’nin bazı bölümlerinde sinema dersleri vermeye başladı. Bu dönemde üniversite düzeyinde sinema eğitimini başlatmak için çalışmalarını tamamladı.

Bir Bilim - Sanat - Kültür ve Eğitim Kurumu: Sinema-TV Enstitüsü
  Prof. Sami Şekeroğlu, aynı yıllarda Kurumun gereksinimi olan cihazların yurt dışından getirilmesi için çalışmalara başlayarak Hollywood ve Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yakından izledi. Yurt dışındaki sinema merkezleri, stüdyolar, sinema okulları, arşivler ve sinema aletleri imal fabrikalarında araştırmalar yaptı, bütün bu çalışmalardan faydalanarak Türkiye'ye uygun bir sinema kurumu yapısı oluşturdu.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteği alınarak Balmumcu’da 1972’de başlanan ve mimarlığını Prof. Ataman Demir’in yaptığı bağımsız bina 1974 yılında tamamlandı. Yurt dışından getirilen cihazlar, o güne kadar toplanan filmler ve diğer görsel-işitsel arşiv malzemeleri "Film Arşivi", "Sinema Okulu" ve "Sinema Müzesi" olarak tasarlanan bu binaya yerleştirildi. Dünya standartlarında teknolojik alt yapıya sahip laboratuarı, arşivi, kütüphanesi, gösteri ve sergi salonlarıyla bir bilim-sanat-kültür ve eğitim kurumu haline gelen Film Arşivi 1975 yılında "Sinema Televizyon Enstitüsü" adını aldı.
 

  Özgün Bir Eğitim Modeli: Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim
  Sinema-TV Enstitüsü’nün kuruluşuyla örgün eğitimin başlatılması için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Eğitim kadrosu, Türk sinemasına ürün vermiş sinemacılardan, teknik alandaki uzmanlardan oluşturuldu. Prof. Sami Şekeroğlu, özgün bir eğitim ilkesiyle ülkemizde ilk sinema eğitimini başlattı. Böylelikle Sinema-TV Enstitüsü, eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM – ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurum olma özelliğini kazandı.
 
  1982'de Yüksek Öğretim Kanunu ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni bir yapılanmayla Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Ancak, özgün bir kurum olan Sinema-TV Enstitüsü için onun tüm çalışmalarını kapsayacak bir yapılanma oluşturulamadı. Bir süre isimsiz kalan Kurum, Rektörlüğe bağlı, bağımsız bir birim olan, araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, yaygın eğitim, film ve yayın yapan bir bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu alanda eğitim-öğretim yapan Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlendi.

Sinema-TV Enstitüsü ile başlayan süreçten günümüze kadar “Eğitim İçinde Üretim Üretim İçinde Eğitim” ilkesinden ödün verilmedi. Öğrenciler, Kurumun arşivcilik, laboratuvar çalışmaları, televizyon yayınları, film yapımları, sözlü tarih çalışmaları, dijital restorasyon  uygulamaları vb. tüm çalışmalarında öğretim üyeleri ve asistanlarla birlikte yer aldılar.

Prof. Sami Şekeroğlu, 2004 yılında 67 yaşını doldurdu. Meslek sahibi olmuş öğrencileri, hocalarının 46 yıllık emeği ve özverisine saygı olarak 24 Şubat 2004’te bir gece düzenlediler. Bu gecede 500’ü aşkın öğrencisinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve dostları bir araya geldi. Prof. Sami Şekeroğlu, o gece, yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Kurumunu öğrencilerine emanet ederek emekliye ayrıldı.

Prof. Sami Şekeroğlu, emekliliğinin ardından lisans ve lisansüstü kademelerindeki öğretim görevine devam ederek birikimlerini öğrencilerine aktarmayı sürdürdü. 2010-2014 yılları arasında Kurumun teknolojik altyapısının yenilenme sürecinde fahri olarak danışman ve yol gösterici oldu. Bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşarak öğretim üyeleri yetiştirmeye devam etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu, 11.12.2012 tarihinde bir vefa borcu olarak, değerli hocamızın 53 yıllık emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’nin isminin “Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarih ve 16/7 sayılı kararı:

“Prof.Sami Şekeroğlu elli üç yıldır sinema mirasının korunması ve sinema sanatının gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla, Türk sinema ürünlerinin günümüze ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamış, dünya standartlarında çağdaş sinema teknolojisini ülkemize getirmiştir. Kurduğu Kulüp Sinema 7, Türk Film Arşivi ve sinema müzesini üniversitemize karşılıksız devrederek, devlet tarafından kurulmayan tek devlet kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü ve onun devamı Sinema-TV Merkezi’nin yaratıcısı olmuştur. Prof.Sami Şekeroğlu, Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmış, kurduğu ileri teknolojiye sahip okulda değerli sinema adamlarını bir araya getirmiş, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmış ve kendine özgü uygulamalı bir sistemle “Eğitim içinde Üretim – Üretim içinde Eğitim” ilkesiyle profesyonel alana yüzlerce sinemacı yetiştirmiştir. Hayatını Türk sinemasına, üniversitesine ve öğrencilerine adamış olan sanat ve bilim adamı, değerli Hocamız Prof.Sami Şekeroğlu’nun adının, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarihli toplantı, 16/7 sayılı kararıyla, bir vefa borcu olarak yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’ne verilerek “Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

 

 

Eğitim Kadrosunda Başlangıcından Bu Yana Görev Alan Sinema, Sanat ve Bilim Adamları

Prof. Sami Şekeroğlu - Türkiye’nin ilk sinema kulübünün, ilk film arşivinin, ilk sinema müzesinin, sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nün kurarak ülkemizde ilk kez sinema eğitimini başlattı.

Lütfi Ö.Akad – Fahri Profesör, Yönetmen

Metin Erksan – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

İlhan Arakon – Fahri Profesör, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen

Halit Refiğ – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

Prof. Dr. Adnan Ataman – Ülkemizde TV yayınını başlatan bilim adamı

Sezer Tansuğ – Sanat Tarihçi

Nedim Otyam – Yönetmen, Film Müzikçisi, Kompozitör

Memduh Ün – Fahri Profesör, Yönetmen, Yapımcı

Duygu Sağıroğlu – Fahri Profesör, Yönetmen, Sanat Yönetmeni

Atıf Yılmaz – Yönetmen, Yapımcı

Prof. Tevfik İsmailov – Akademisyen, Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yazar, Oyuncu

Feyzi Tuna – Fahri Profesör, Yönetmen

Tunç Başaran – Yönetmen

Suha Arın – Belgesel Film Yönetmeni

Prof. Dr. Cengiz Eruzun – Mimar, Akademisyen

Prof. Gündüz Gökçe – Mimar, Akademisyen

Prof. Dr. Alim Şerif Onaran – Akademisyen

Prof. Devrim Erbil – Ressam, Akademisyen

Atilla Dorsay – Film Eleştirmeni

Erol Keskin – Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

Süleyman Erdoğan – Televizyon Tekniği Uzmanı

Gürol Sözen – Ressam, Heykeltıraş, Sanat Tarihçi, Yazar

Osman Sınav – Yönetmen, Yapımcı

Serdar Akar – Yönetmen, Yapımcı

Uğur İçbak – Görüntü Yönetmeni

Mehmet Aksın – Görüntü Yönetmeni

Özer Kızıltan – Yönetmen

Tuna Kiremitçi – Müzisyen, Yazar, Sinemacı

 

Kadrolu Olarak Görev Yapan Akademisyenler

Prof. Cem Odman

Prof. Alev İdrisoğlu

Prof. Asiye Korkmaz

Prof. Z. Yüksel Aktaş

Yrd. Doç. Şenol Er

Yrd. Doç. Dilek Er

Yrd. Doç. Esra Eren

Yrd. Doç. M. Mert Atalar

Öğr. Gör. Ersu Pekin

Öğr.Gör. Yusuf Özbek

Öğr. Gör. Faruk Demirel

Öğr. Gör. Nur Büyükkürkçü

 

Kurumu Ziyaret Eden, Öğrenciler İçin Düzenlenen Seminer, Workshop vb. Programlara Katılan Yabancı Sinemacılarından Bazıları

François Truffaut – Fransız Yönetmen (1965)

Todor Dinov – Bulgar Yönetmen

Marcel Carne – Fransız Sinema Akademisi Başkanı, Yönetmen

Elia Kazan -  Amerikalı Yönetmen

Klaus Eder – Avrupa Sinema Yazarları Birliği Genel Sekreteri

Prof. Dr.J. Müller – Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi, Akademisyen (1977 ve 1978)

Mustafa Akkad – Mısırlı Yönetmen

Anthony Quuen – Mısırlı-Amerikalı Oyuncu

Ed di Giulio – Kamera tasarımcısı

Walter Lassally – Oskar ödüllü Amerikalı görüntü yönetmeni (9 Aralık 1998)

Prof. Eliot Staut – Amerikalı sinema öğretim üyesi

Tölömüş Okeyev – Kırgız sinemasının usta yönetmeni eski Kırgızistan başkonsolosu (23 Mayıs 1995)

Klaus Tescher - Alman film yönetmeni (25 Mart 1986)

David Robenson – The Foundation Times’ın Film Kritiği (10 Nisan 1986)

Doç.Dr. S. Hermann ve Said Manafi – Avusturya Bilimsel Film Enstitüsü Araştırmacıları (13-14 Ekim 1986)

Paul Lamastra – Amerikalı  Film Editörü (5 Haziran 1986 ve 1989)

Prof. Dr. Lengsfeld – Senarist, Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi (1989)

Joseph Scuhnick ve Joseph Navratil – Avusturya Film Arşivi Yetkilileri (15-16 Ekim 1986)

Werner Nekes – Alman film yönetmeni (1989)

Prof. Dr. Schobert – Alman sinema akademisyeni (1991)

Kostantin Schimidt – Alman film yönetmeni, senarist (23-24 Kasım 1992)

Andreas Meyer – Alman ses uzmanı (Mayıs 1994)

Prof. Dr. Magalie Laurencin – Tarihçi, Grenoble Üniversitesi Öğretim Üyesi (9 Mayıs 1997)

Samir Nasr – Mısırlı sinemacı (20 Şubat 1998)

Prof. Daniel Boyd – Amerikalı öğretim üyesi, yapımcı (20 Nisan 1998)

Rüstem İbrahimov, Rasim Balayev, Oktay Mikrasimov, Anar Rızayev, Cemil Ferecov, Rasim Odjakov, Amalya Penahova – Azerbaycan’lı yönetmen, senarist, yazar ve oyuncular (25 Kasım 1998)

Sunaver Abdülbakiyev, Abubekr Suleyev, Ardak Amirkulov, Tungıçbay Jamkulov – Kazakistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Halmemed Kakabayev, Çağrı İşhangulkiyev, Muhammed Soyunhanov, Ogudjirin Durduyeva, Şahmurad Annamuradov, Hocakulu Narlıyev – Türkmenistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

T. Yunusov, Şöhred Abbasov, M. Mahmudov, N. Akduvahidov, M. Tuyçiyev, Yılmaz Alim Hocayev – Özbekistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

N. Borbiyev, M. Kıdıraliyev, T. Birnazarov, T. Mamadataliyev, Ş. Çaparov – Kırgızistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Zufar Buharayev, Ayrat Sipgatulin, Haris Fahruddinov, Cari Sayfuddinov, Edmag Utyaganov – Tataristan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Tölömüş Okeyev (Kırgız Yönetmen) , Hocakulu Narlıyev (Türkmen Yönetmen), Anar (Azarbeycanlı yazar, senarist) – 30 Ekim 2000

Prof. Jean Pierre Berthome – Fransa Rennes II Üniversitei ve FEMIS Sinema Okulu Öğretim Üyesi, Brötanya Sinemateki Başkanı (7 Mayıs 2001)

Prof. Zdravko Mitkov, Prof. Ludmil Staykov, Prof. Stanislav Semerdjiyev – Bulgaristan Ulusal Sanat , Sinema Akademisi (NATFIZ) Rektörü ve Rektör Yardımcıları – ( 16 Mayıs 2001)

Michael Mashon – Libraray of Congress Sinema-Televizyon-Ses Bölümü Küratörü (1 Haziran 2001)

James Longley - “Gaza Strip”, “Iraq in Fragments”, “Sari’s Mother” adlı belgesellerin yönetmeni

Stephane Barbato, Romain Coche, Christine Gendre – Fransız sinemacılar (13 Nisan 2005)

Danile Vicari – İtalyan Yönetmen, Senarist (11 Mayıs 2006)

Bart Dunkin – Amerikalı görüntü yönetmeni (29 Mayıs – 2 Haziran 2006)

Gregory Hudson - Amerikalı Görüntü Yönetmeni (17-21 Kasım 2010)

Vladimir Menşov – Rus Yönetmen (15 Nisan 2013 )

Kim Ki-duk – Koreli Yönetmen (13 Eylül 2013)

Judith Lieff - Amerikalı belgesel yönetmeni (5 Mart 2014)

Andrew Lesnie – Avustralya asıllı Oscar ödüllü görüntü yönetmeni (14 Mart 2014)

Makedon Film Arşivi Müdürü Mimi Gyorgoska İliyevska, Arşiv Dairesi Başkanı ve Manaki Kardeşler uzmanı Igor Stardelov ve Makedon Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Robert Jankulovski – (6-13 Kasım 2014)

Howell Gibbens – Amerikalı ses tasarımcısı (5 Aralık 2014)

Cheryl Dunn – Amerikalı sokak fotoğrafçısı ve belgesel film yönetmeni (8 Mayıs 2015)

Aamir Khan – Hintli Oyuncu, yapımcı, yönetmen (5 Ekim 2017)

Ayrıca Türk Sinemasının önemli yönetmenlerinin, senaryo yazarlarının, görüntü ve sanat yönetmenlerinin, oyuncularının, eleştirmen ve tarihçilerin katıldığı yüzlerce özel program, seminer, konferans, workshop düzenlenmiş, sinemadaki teknik gelişmelerin yer aldığı sergiler hazırlanmıştır.