Seramik Ürünler
 Merkez Müdürü Doç. Ayşe KURŞUNCU
 Müdür Yardımcıları 

Doç. Ayşe BALYEMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÖZBİR KÖYLÜ

 Email  
 Telefon (0212) 252 1600 - 4342
 Fax  
 Adres Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi 11.06.1999


Amaç ve Görevler

 Merkez, destek faaliyetinde bulunmak üzere “bilim, sanat, endüstri ve öğretim” alanlarında görev yapar.

Merkezin Bilimsel, Sanatsal ve Teknik Faaliyet Alanları :

a)  Sanatsal Faaliyetler: Ülkenin sanatsal oluşumuna katkı sağlamak, çağdaş sanat ürünlerinin mimari yapılarda ve kent dokusu içinde yer alması için öneriler sunmak, sergi açmak, bu konuda araştırma ve yönlendirme yolu ile toplumu bilgilendirmek.

b)  Araştırma, İnceleme, Tasarım ve Uygulama: Endüstriye yönelik Karo ve Seramik üretimi konularında her türlü araştırma, inceleme, tasarım, uygulama yapmak, bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak, yayın hazırlamak, konferans, açık oturum, sempozyum düzenlemek, kalitenin yükseltilmesini, üretimde kayıpların en aza indirilmesini, maliyet girdilerinin irdelenmesini, gelişmiş teknoloji ile üretime uygun çağdaş tasarımlar geliştirerek sanatsal kalitenin artmasını sağlamak ve bu yoldan ülke ihracatında önemli bir yer tutan seramik endüstrisine katkıda bulunmak.

c)  Danışmanlık: Seramik, Sanat ve Endüstrisinin gereksinim duyduğu bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalara yön vermek, araştırmak, inceleme, tasarım ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Yaygın Eğitim: Türk Kültürünün ve seramik sanatının, eğitim ve öğretime, üretime, topluma ve endüstriye yansımasını sağlamak amacıyla yaygın eğitim yapmak; gösteri, sergi, konferans, açık oturum, mesleki kurs, sempozyum, yarışma düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

​e)  Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı “karo-seramik ürünlerini” sergilemek, yurtiçi ve yurtdışında Türk seramik sanatını, endüstrisini ve kültürünü tanıtmaya katkıda bulunmak.               

f)   Arşivleme: Sanatsal ve endüstriyel üretime kaynak oluşturacak her türlü yerli ve yabancı dökümanları ve örnekleri bağış olarak kabul etmek, gerekirse satın alarak arşiv oluşturmak, toplanan dokümanların, günümüz bilgisayar teknolojisi yardımı ile tasniflenmesini; saklanmasını ve kurulacak olan bilgisayar ağları ile bu bilgilere yaygın ulaşım imkanlarını sağlamaktır.​