Şehircilik
 Merkez Müdürü Prof. Dr. Fatma ÜNSAL
 Müdür Yardımcıları 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER KAYNARCA 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun KAHRAMAN

 Email  
 Telefon (0212)252 1600 / 4298
 Fax  
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  13.05.2009


Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM); şehirciliğe ilişkin konularda araştırmacılara çağdaş bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanabilmeleri için ileri düzeyde teknik altyapı ile donatılmış araştırma ortamını sunmak, şehircilik, kent planlama, kentsel tasarım ve yerleşmelerle ilgili inceleme, araştırma ve uygulama yapmak, merkezin çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde yapacakları bilimsel araştırmaları desteklemek, üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermek, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile kişilerin talep ettikleri araştırmalara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak amaçları ile kurulmuştur.
SUAM’ın faaliyet alanları; şehircilik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmenin ilerlemesine katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerin karşılaştıkları şehircilik ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin hizmetler vermek, kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların şehircilik alanında ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, şehirciliğe ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, şehirciliğe ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak; eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek; Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak şeklinde özetlenebilir.