ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç. Dr. Y. Dilek ERBEY
Dr. Öğr. Üyesi M.Teoman TEKKÖKOĞLU
Telefon : (0212) 293 77 49
Faks : (0212) 293 77 49
Adres :  

Web adres

: https://www.msgsu.edu.tr/faculties/mimarlik-fakultesi/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu

 

1882 yılında kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1982 yılında kuruluşundan itibaren bilimsel anlayışın gelişme ve ilerlemesine yönelik üniversiter bir bakış açısıyla eğitimini sürdürmektedir. Başlangıcından bu yana programımızdan çok sayıda öğrenci kent plancısı olarak mezun olmaktadır. Kent plancısı; çeşitli büyüklüklerde ve kendine özgü ekolojik ortamlarda yer alan insan yerleşmelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal potansiyellerini izleyip değerlendiren, gelişme eğilimlerine bir plan çerçevesinde yön vermede etkin rol oynayan bir meslek insanıdır.

Kent plancısına sahip olması gereken formasyon dört yıllık lisans eğitimi süresince kuramsal dersler ve planlama stüdyoları aracılığıyla verilmektedir. Kuramsal dersler, genelde “planlama” kavramını evrensel ölçütleriyle vermekte, özelde ise kent planlama sürecinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Stüdyolarda ise kuramsal bilgilerin bir türlü simülasyonu her yıl seçilen kentler üzerinde yapılmakta ve planlar üretilmektedir. Bu donanım ile kent planlamaya yönelik en yeni ve en gelişmiş bilgilerle meslek pratiğinin kalitesinin üst düzeylerde olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da herhangi bir kurumdaki planlama olgusuna evrensel düzeyde bakarak analiz edebilen, senteze ulaşabilecek kapasitelere sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki formasyon ve etik değerlerle toplumun gelişmesi ve kalkınmasına çok önemli katkıları olacak öğrencileri yetiştirme misyonumuz, alternatif eğitim ve bilimsel etkinliklerle desteklenmektedir.

Bölümümüz, dünya üniversiteleriyle oluşturduğu protokollerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını hayata geçirmekte, düzenlediği bilimsel etkinliklerle bilgi alışverişini güçlendirmekte ve sonuçta öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezlerine yönelik araştırma yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Universitat Stuttgart, Universitat Hannover, Fachhochschule Bielefeld, Hochschule Wismar, Universitat Kassel, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Hafencity Universitat Hamburg, University of Siegen, Bauhaus Universitat Wiemar, Hochschule für Gestaltung Schwabisch Gmünd, L'Universite De Mons, Artesis University College Antwerp, Universite Libre de Bruxelles, Universite De Liege, Technical University of Liberec, Ecole NationaleSuperieure D'architecture De Nancy, Universite Paris Pantheon Sorbonne, Ecole Nationale Superieure d' Architecture de Paris Belleville, Cardiff University, Hogeschool Van Amsterdam, The London School of Economics and Political Science, Universitat Politecnica de Catalunya, Universidad Politecnica de Madrid, Universidad Politecnica de Valencia, Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Universita degli studi di Genova, Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Politechnika Gdanska, Universidade de Lisboa Instıtuto Superior Tecnico, Universitatea "Dunarea de Jos"Din Galati,  Universitatea "Ştefan Cel Mare" Din Suceava, Aristotle University of Thessaloniki üniversiteleriyle yapılan anlaşmalar verimli bir şekilde devam etmektedir. Bunların yanında Hindistan’dan CEPT University ve Japonya’dan Tokyo University of Arts ile de ikili protokoller kapsamında ilişkiler kurulmuştur. 2005 yılından bu yana da Erasmus IP kapsamında Avrupa’dan ortak üniversiteler tarafından düzenlenen çalıştaylara bölümümüz öğrenci ve öğretim elemanları katılmaktadır.

Yüksek lisans eğitimimiz; Kentsel Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma ve Yenileme uzmanlık alanlarından oluşmaktadır. Kent planlama, mimarlık, ekonomi, sosyoloji ve hukuk alanlarından bu programlara her yıl çok sayıda katılım gerçekleşmektedir. Üniversitenin temel misyonu, bilimsel çalışma yapmak ve bunu toplumun gelişmesi için toplum yararına kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda, bölümümüzün bilimsel etkinlikleri kuruluşundan bu yana geçen süreç içinde üç dalda yoğunlaşmıştır. Her yıl ulusal “Kırsal Alan Planlaması Semineri”, “Kentsel Koruma ve Yenileme Semineri” ve “Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu” düzenlenmekte, bu daldaki uzmanların bilimsel görüşlerini tartıştığı platformlar oluşturulmakta ve elde edilen yayınlarla bu konulardaki gelişmeler yaygınlaştırılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri ile ortaklaşa düzenlenen stüdyo çalışmaları ve geleneksel hale gelmiş olan “Çarşamba Seminerleri” ile öğrencilerimizin kültürel birikimleri zenginleşmektedir.

Bölümümüzün amacı öğrencilerimize bir meslek sahibi sağlamanın ötesinde gelişmiş araştırıcı kapasiteleri de kazandırmaktır. Mezunlarımız, bu kapasiteler ve etik değerlerle görev alacakları her türlü kurumda ve projede üstün başarılar ortaya koyan, toplumsal gelişmeye önemli katkıları olan bireyler olarak ön plana çıkmaktadırlar.