Seçmeli Dersler

Seçmeli Lisans Dersleri Programı

Seçmeli Lisans Ders İçerikleri 

ENF 302s Wındows Altında Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri (Vısual Basıc)

4 saat/hafta, 2T+2U, 3 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Visual Basic ile nesne tabanlı programlama tekniklerinine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev, Proje
Dersi Veren: Okt. Selim AKKAYA

ENF 502s Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri

4 saat/hafta, 2T+2U, 3 kredi, 6 AKTS kredisi
Amaç / İçerik: Rhino Grasshopper üzerinden üç boyutlu modelleme tekniklerine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir.
Ön koşul: Yok
Değerlendirme Yöntemleri: Ödev, Proje
Dersi Veren: Okt. Selim AKKAYA