SANAT TARİHİ

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr. Öğr. Ü. J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ
Doç.Dr. Selçuk SEÇKİN
Telefon : (0212) 246 00 11- 5131
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Cumhuriyet mah. Silahşor cad. No: 89 Bomonti ŞİŞLİ / İSTANBULMİSYON

  • Evrensel boyutta bilgi üreten, bilimsel ve kültürel birikime sahip , estetik düzeyi yüksek bir toplumun gelişmesine katkıda bulunacak sanat tarihçileri yetiştirmek.
  •  Kültür ve sanatın önemini kavrayacak bireyler yetiştirmek.
  • Sanat Tarihçiliği mesleğini sevdirmek ve toplumun mesleğe ilgisini, saygısını sağlamak.
  • Bilimsel alanda geleneksel kültüre ve değerlere saygılı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve benimseyen bilimsel ve kültürel verilere sahip sanat tarihçileri yetiştirmek.

VİZYON

  • Ülkede alanındaki en iyi sanat tarihçilerinin bir araya geldiği, çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojilerinden yararlanan, araştırmaya, interdisipliner bir eğitime ağırlık veren uluslararası düzeyde bir bölüm oluşturmak hedeflenmiştir.
  • Eğitim, öğretim,araştırma ve etkinlikleriyle bilime ve sanata katkıda bulunmak.
  • Sanat tarihi alanında disiplinlerarası çalışma becerisi olan , araştırma yapan, bilimsel düşünebilen, yenilikleri izleyen, kendisini sürekli geliştiren  meslek insanı yetiştirmek.

TARİHÇE

1983 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi adıyla kurulmuş olan bölüm, 1998 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nin ayrılmasıyla Sanat Tarihi olarak eğitim vermektedir. Batı ve Çağdaş Sanatlar ile Türk ve İslam Sanatı olmak üzere iki anabilim dalı tarafından yürütülen programlarda Türk, İslam, Osmanlı sanatlarıyla Batı sanatı ve çağdaş sanatlar konularını içeren dersler eşit ağırlıklıdır.

Her iki ana bilim dalının konuları arasında, ders yıllarına göre tarihsel paralellik kurulmasına özen gösterilmiştir. Eğitim süresi içinde zorunlu olarak alınması gereken derslerin yanı sıra, birinci sınıftan itibaren çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler, sanat tarihini çeşitli açılardan destekleyen disiplinlerin konularını içermektedir.

Sanat Tarihi Bölümü’nün dört yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sanat tarihçisi unvanını alırlar. Bu unvanlarıyla müzelerde uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurumlarda, bankalarda ve özel sektörde, sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler. Eğitimleri süresince ya da daha sonra öğretmenlik formasyonu dersleri derslerini alan öğrenciler ortaokul ve liselere öğretmen olarak atanabilirler.