Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkan V.  :   Şadan TORUŞ
 Telefon  :  (0212) 232 09 76/2222 
 E-Posta  :  sadan.torus@msgsu.edu.tr

 

  

Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65’nci Maddesi uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği “ faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz;öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyonumuz;verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir başkanlık olmaktır.