Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanlığı

Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65’nci Maddesi uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği “ faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz;öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyonumuz;verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir başkanlık olmaktır.