Projeler ve Yayınlar

 PROJELER

  •          TÜBİTAK, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. 114K263 nolu “Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda Bulunan Roma-Osmanlı Dönemlerine Ait Duvar Resimlerinin Malzeme Karakterizasyonu ve Yapım Tekniklerinin Belirlenmesi” projesi, 2014.
  •          DPT, 2010K121200 nolu “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” alt yapı projesi, 2010.

YAYINLAR

  • Bakiler M: Kültür mirasının tanısında ileri analiz yöntemlerinin önemi. 29.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 27-31 Mayıs 2013, Muğla; 2014:151-156
  • Kırmızı B, Alanyurt U, İngin S, Özgül E, Köroğlu G, Bakiler M: Material characterization of the 15th-20th century wall paintings from Sinop Balatlar Church Complex in the Black Sea region of Turkey. ChemCH 2014 Book of Abstracts. Edited by Wiesinger R, Schreiner M.; 2014: 293-295
  • Bakiler M, Güleç A, Uğur T, Yaşayan G:Analyses of paints found on the Fors of Suleyman the Magnificent in the Suleymaniye Mosque. 6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)  Parma, Italy. Book of Abstracts. 2011: 151.
  • Güleç A, Bakiler M, Gürsoy D, Boso Ö:Analyses of paints on the wooden separator of The Women's Lodge in the Fatih Mosque.  6th International Conference on the application of Raman spectroscopy in Art and Achaeology (RAA 2011)  Parma, Italy. Book of Abstracts. 2011: 154.