Personel ve Görevleri
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Semra AKŞAHİN Şube Müdürü (0212) 252 16 00/4206

semra.aksahin@msgsu.edu.tr 

Mehmet Ali ÖZEN Memur (0212) 252 16 00/4207

mehmet.ali.ozen@msgu.edu.tr 

Pınar TOPOĞLU  Memur (0212) 252 16 00/4206

pınar.topoglu@msgsu.edu.tr 

Hakan YÜKSEL Memur (0212) 252 16 00/4206

hakan.yuksel@msgsu.edu.tr 

Ahmet ORUK  Teknisyen Yardımcısı (0212) 252 16 00/4207

ahmet.oruk@msgsu.edu.tr 

Uğur Kaynar Teknisyen Yardımcısı (0212) 252 16 00/4206

ugur.kaynar@msgsu.edu.tr 

Murat EROĞLU Hizmetli (0212) 252 16 00/4206

murat.eroglu@msgsu.edu.tr