Personel ve Görevleri

MUHASEBE -KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

Personel

Unvanı

Görevi

E-Posta

Telefon-Dahili

Cenap DURAK

Mali Hizmetler Uzmanı

Muhasebe Yetkilisi

cenap.durak@msgsu.edu.tr

2122416416-2255

Şenay Filiz ORMAN

Şef

Taşınır Konsolide Görevlisi
Proje Ödemeleri
Muhasebe İşlemleri

senay.filiz.orman@msgsu.edu.tr

2122416416-2254

Hasan DALCI

Bilgisayar İşletmeni

Taşınır İşlemleri
Proje Ödemeleri
Muhasebe İşlemleri

hasan.dalci@msgsu.edu.tr

2122416416-2257

Ayşegül UĞUR

Şef

Maaş İşlemleri

aysegul.ugur@msgsu.edu.tr

2122416416-2260

Hicazi YEL

Mali Hizmetler Uzman Yrd.

Maaş İşlemleri

hicazi.yel@msgsu.edu.tr

2122416416-2260

Merve BARIŞ

Şef

Vezne İşlemleri
Ek Ders Kontrolü
Vergi Beyannameleri

merve.baris@msgsu.edu.tr

2122416416-2250

Uğur ELİBOL

Bilgisayar İşletmeni

Veznedar

ugur.elibol@msgsu.edu.tr

2122416416-2252

Serap ULUTAŞ

Büro Personeli

Evrak Kayıt

serap.ulutas@msgsu.edu.tr

2122416416-2245

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Personel

Unvanı

Görevi

E-Posta

Telefon-Dahili

Ecenur KÜÇÜKOSMANOĞLU

Mali Hizmetler Uzmanı


İç Kontrol
Kalite Güvence Sistemi

ecenur.erdebil@msgsu.edu.tr

2122416416-2247

STRATEJİK PLAN VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ

Personel

Unvanı

Görevi

E-Posta

Telefon-Dahili

Ecenur KÜÇÜKOSMANOĞLU

Mali Hizmetler Uzmanı

Stratejik Planlama

ecenur.erdebil@msgsu.edu.tr

2122416416-2247

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ

Personel

Unvanı

Görevi

E-Posta

Telefon-Dahili

Emine ALBAYRAK PEHLİVAN

Şef

Bütçe ve Raporlar
Gelir Takibi

emine.albayrak@msgsu.edu.tr

2122416416-2256