Personel ve Görevleri

İsim

Görevi

Tel:

E-Posta

Birimi

Hakkı YILMAZ

Daire Başkanı

(0212) 252 16 00 / 4275

hakki.yilmaz@msgsu.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dilek SERT

Süreli Yayınlar

(0212) 252 16 00 / 4275

dilek.sert@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Meral YILMAZ

Kataloglama-Sınıflama

(0212) 252 16 00 / 4275

meral.yilmaz@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Çiğdem SÖNMEZ

Kataloglama-Sınıflama, Okuyucu Hizmetleri

(0212) 252 16 00 / 4275

cigdem.sonmez@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Serdar KILINÇ

Kataloglama-Sınıflama-Kütüphanelerarası Ödünç Verme

(0212) 252 16 00 / 4275

serdar.kilinc@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Ozan AYRAL

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Satın Alma Hizmeti

(0212) 252 16 00 / 4275

ozan.ayral@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Hacı BULUT

Fotokopi ve Temizlik Hizmeti

(0212) 252 16 00 / 4275

haci.bulut@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Yusuf KAYA

Okuyucu Hizmetleri

(0212) 252 16 00 / 4275

yusuf.kaya@msgsu.edu.tr

Merkez Kütüphane

Feza ERDENDOĞDU 

Kataloglama-Sınıflama

(0212) 246 00 11 / 5628

feza.erdendogdu@msgsu.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

Dilek Muci EROL

Kataloglama-Sınıflama

(0212) 246 00 11 / 5628

dilek.erol@msgsu.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

Ali Ekber BÜKE

Okuyucu Hizmetleri

(0212) 246 00 11 / 5629

ali.ekber.buke@msgsu.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

E. Gülden Hepşen ÖZDİL

Kataloglama-Sınıflama,

Okuyucu Hizmetleri

(0212) 274 98 70-71/2542  gulden.ozdil@msgsu.edu.tr  Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema TV Merkezi Kütüphanesi

Erol KILIÇ

Okuyucu Hizmetleri

(0212) 260 10 50-51 /2616  erol.kilic@msgsu.edi.tr İstanbul Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi