Personel ve Görevleri

İsim

Görevi

Tel:

E-Posta

Hakkı YILMAZ

Daire Başkanı

(0212) 252 16 00 / 4275

hakki.yilmaz@msgsu.edu.tr

Dr. Bülent ERGEN

Veri Tabanları-Danışma(Bilgi Hizmeti)

(0212) 252 16 00 / 4275

bulent.ergen@msgsu.edu.tr

Dilek SERT

Süreli Yayınlar

(0212) 252 16 00 / 4275

dilek.sert@msgsu.edu.tr

Meral YILMAZ

Kataloglama-Sınıflama

(0212) 252 16 00 / 4275

meral.yilmaz@msgsu.edu.tr

Çiğdem ORTAÇ

Okuyucu Hizmetleri

(0212) 252 16 00 / 4275

cigdem.ortac@msgsu.edu.tr

Serdar KILINÇ

Kataloglama-Sınıflama-Kütüphanelerarası Ödünç Verme

(0212) 252 16 00 / 4275

serdar.kilinc@msgsu.edu.tr

Ozan AYRAL

Bilgisayar İşletmeni-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

(0212) 252 16 00 / 4275

ozan.ayral@msgsu.edu.tr

Hacı BULUT

Fotokopi

(0212) 252 16 00 / 4275

haci.bulut@msgsu.edu.tr

Yusuf KAYA

Bilgisayar İşletmeni

(0212) 252 16 00 / 4275

yusuf.kaya@msgsu.edu.tr