Personel ve Görevleri
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Özlem YILDIZ Şube Müdürü (0212) 246 00 11/5048 ozlem.yildiz@msgsu.edu.tr
Tayfun ÖKSÜZ Şef (0212) 246 00 11/5047 tayfun.oksuz@msgsu.edu.tr
Abdulkadir ARSLAN Şef (0212) 246 00 11/5042 abdulkadir.arslan@msgsu.edu.tr
Ahmet ABİ Mühendis  (0212) 246 00 11 ahmet.abi@msgsu.edu.tr
Mine PEHLİVAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 246 00 11/5044 mine.pehlivan@msgsu.edu.tr
Mustafa AY Tekniker (0212) 246 00 11/5045 mustafa.ay@msgsu.edu.tr
Uğur BOŞNAK Teknisyen (0212) 246 00 11/5049 ugur.bosnak@msgsu.edu.tr