Personel ve Görevleri
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Çiğdem SÖNMEZ Öğr.Gör. (0212) 252 16 00-4275 cigdem.sonmez@msgsu.edu.tr
Meral YILMAZ Öğr.Gör. (0212) 252 16 00-4275 meral.yilmaz@msgsu.edu.tr
Dilek SERT Öğr.Gör. (0212) 252 16 00-4275 dilek.sert@msgsu.edu.tr
Faysal İNAN Şube Müdürü (0212) 252 16 00-4275 faysal.inan@msgsu.edu.tr
Serdar KILINÇ Şube Müdürü (0212) 252 16 00-4275 serdar.kilinc@msgsu.edu.tr
Ozan AYRAL Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00-4275 ozan.ayral@msgsu.edu.tr
Hacı BULUT Hizmetli (0212) 252 16 00-4275 haci.bulut@msgsu.edu.tr