Personel ve Görevleri
İsim Görevi Tel E-Posta
Hakkı YILMAZ Daire Başkanı (0212) 252 16 00 / 4275 hakki.yilmaz@msgsu.edu.tr
Dilek SERT Süreli Yayınlar (0212) 252 16 00 / 4275 dilek.sert@msgsu.edu.tr
Meral YILMAZ Kataloglama-Sınıflama (0212) 252 16 00 / 4275 meral.yilmaz@msgsu.edu.tr
Çiğdem SÖNMEZ Okuyucu Hizmetleri (0212) 252 16 00 / 4275 cigdem.sonmez@msgsu.edu.tr
Serdar KILINÇ Kataloglama-Sınıflama-Kütüphanelerarası Ödünç Verme (0212) 252 16 00 / 4275 serdar.kilinc@msgsu.edu.tr
Ozan AYRAL Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (0212) 252 16 00 / 4275 ozan.ayral@msgsu.edu.tr
Hacı BULUT Fotokopi (0212) 252 16 00 / 4275 haci.bulut@msgsu.edu.tr
Yusuf KAYA Bilgisayar İşletmeni (0212) 252 16 00 / 4275 yusuf.kaya@msgsu.edu.tr