Personel ve Görevleri

SALIPAZARI OFİSİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Fatma ALBAR Şube Müdürü (0212) 241 60 48/2227 fatma.albar@msgsu.edu.tr
Ayhan TOKGÖZ Şube Müdürü  (0212) 241 60 48 ayhan.tokgoz@msgsu.edu.tr
Ayşegül TUNA Gıda Mühendisi (0212) 241 60 48 aysegul.tuna@msgsu.edu.tr
Sibel USLU Şef (0212) 241 60 48/2224 sibel.uslu@msgsu.edu.tr
Şeküre ALTER Tekniker (0212) 241 60 48/2226 sekure.alter@msgsu.edu.tr
Abdullah Zafer KILIÇ Sağlık Teknisyeni (0212) 241 60 48 zafer.kilic@msgsu.edu.tr
Yeliz ATMACA Bilgisayar İşletmeni (0212) 241 60 48/2230 yeliz.atmaca@msgsu.edu.tr
Rukiye DEMİRCİ Bilgisayar İşletmeni (0212) 241 60 48/2223 rukiye.demirci@msgsu.edu.tr
Esengül OKYAY Bilgisayar İşletmeni (0212) 241 60 48/2231 esengul.okyay@msgsu.edu.tr
Özdemir AKKUŞ Teknisyen Yrd. (0212) 241 60 48/2229 ozdemir.akkus@msgsu.edu.tr

 

 FINDIKLI TABİPLİK

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Fatih ATEŞ Tabip (0212) 252 16 00/4233 fatih.ates@msgsu.edu.tr
Berrak ÇAĞLAR ERSAK Psikolog (0212) 252 16 00/4233 berrak.ersak@msgsu.edu.tr
Ergül OK Hemşire (0212) 252 16 00/4233 ergul.ok@msgsu.edu.tr
Nihal YEŞİLKAYA Hemşire (0212) 252 16 00/4233 nihal.yesilkaya@msgsu.edu.tr
Kemal YILMAZ Laborant   kemal.yilmaz@msgsu.edu.tr

 

BOMONTİ TABİPLİK

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Çağatay ÜNLÜSOY Diş Tabibi (0212) 246 00 11 cagatay.unlusoy@msgsu.edu.tr
Mine GEZEN Psikolog (0212) 246 00 11/5614 mine.gezen@msgsu.edu.tr
Gizem GÜLER Hemşire (0212) 246 00 11/5626 gizem.guler@msgsu.edu.tr
Emine YARAR Sağlık Teknisyeni (0212) 246 00 11/5626 emne.yarar@msgsu.edu.tr

 

KONSERVATUVAR TABİPLİK

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Türkan BİRİNCİ KAYA Hemşire (0212) 260 10 50/2619 turkan.kaya@msgsu.edu.tr
Hasan H. İHTİYARKAPLAN Sağlık Memuru (0212) 260 10 50/2619 huseyin.ihtiyarkaplan@msgsu.edu.tr

 

BOMONTİ BESLENME HİZMETİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Murat Emre YÜCEL Mühendis (0212) 245 52 77/5085 murat.yucel@msgsu.edu.tr
Pelin ÇAVUŞ Gıda Mühendisi (0212) 245 52 77/5087 pelin.cavus@msgsu.edu.tr
Özcan AKKUŞ Bilgisayar İşletmeni (0212) 245 52 77/5084  
Raşit DOĞANIŞIK Bilgisayar İşletmeni (0212) 245 52 77/5084 rasit.doganisik@msgsu.edu.tr
Onur CANAVAR Memur (0212) 245 52 77/5086  
Kadircan AYAKSIZ Aşçı (0212) 245 52 77/5089  
Kahraman ZAİFOĞLU Aşçı (0212) 245 52 77/5089  
Recep Cihan ERAKMAN Aşçı (0212) 245 52 77/5089  
Abdullah CEMEK Destek Personeli (0212) 245 52 77/5088  
Bektaş KAYMAK Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Sezai DEMİR Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Mehmet Ali TURGUT Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Muharrem KARAÇOMAK Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Ali TEPELİ Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Leyla GÖKMEN Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Şükran KILINÇ Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Safine UKUŞ Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Nuray DEMİRCİ Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Büşra YILMAZ Destek Personeli (0212) 245 52 77/5089  
Mahmut ÇAYLAK Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Kadir YIĞMAN Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Osman ÇAYLAK Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Cemalettin YIĞMAN Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Fikri USTA Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Mehmet Şirin TAPELİ Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Mustafa ÖZBEK Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Bayram CÖMERT Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  
Gülbey GÜR Hizmetli (0212) 245 52 77/5089  

 

FINDIKLI BESLENME HİZMETİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Kemal KABUL Garson (0212) 252 16 00/4357  
Zuhal GÜÇLÜ Destek Personeli (0212) 252 16 00/4357  

 

 KONSERVATUVAR BESLENME HİZMETİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Selim YILDIZ Aşcı (0212) 260 10 50  
Nurettin PEKİN Hizmetli (0212) 260 10 50  
Hülya ABİDİK Destek Personeli (0212) 260 10 50  

 

SİNEMA-TV BESLENME HİZMETİ

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Cesarettin TÜRKMEN Hizmetli (0212) 266 10 96  
Gülcan ALPAY Destek Personeli  (0212) 266 10 96  
Sedat GÜVEN Destek Personeli (0212) 266 10 96  

 

Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65’nci Maddesi uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi      UygulamaYönetmeliği” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görevler

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Merkez binasında Dr.T.Fikret Dikmen Sağlık Merkezi'nde Tabiplik, Diş Tabipliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tıbbi Tahlil Laboratuvarı ile birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı'nda bulunan Tabipliklerimizde;Üniversitemiz çalışanları,öğrencileri ve çalışanlarımızın bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile Üniversitemiz emeklilerine sağlık hizmeti verilmektedir.

Merkez binamızdaki tıbbi tahlil laboratuvarında; kan,idrar, Bio kimya ve sedimantasyon tetikleri yapılmak suretiyle doktorlarımızın teşhis ve tedavilerine yardımcı olunmaktadır.Bu uygulama ile diğer sağlık kuruluşlarına hasta sevki önemli ölçüde azaltılmış böylece hem işgücü kaybı önlenmiş hem de tasarruf sağlanmıştır.

Diş Tabipliğinde, köprü ve protez dışındaki diş tedavileri ile çekim,dolgu ve tedavi yapılmaktadır.

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık faaliyetleri, öğrencilerin kendi isteği ile danışmaya gelip bireysel görüşmeler şeklinde yürütülmektedir. Yaşadıkları problem alanı ve kişinin yaşamını etkileme düzeyi de göz önünde bulundurularak görüşmeler bazen tek seans şeklinde yapılıp öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda tekrar başvurabileceği şekilde planlanırken bazen de haftada bir yada iki şeklinde düzenli görüşmeler planlanmaktadır. Görüşme süresi 30 dk. ile sınırlandırılmıştır.

2007-2008 Öğretim yılı içinde planlanan faaliyetler;

 • Bireysel görüşmelerin devam ettirilmesi,
 • İsteğe ve gönüllü katılıma bağlı olarak benzer sorunları yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek paylaşım ve etkileşim grupları oluşturmak,
 • Sıklıkla gözlemlenen problem alanlarına yönelik eğitici, bilgilendirici doküman çalışması yapmak,
 • Ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış kişilerin zaman zaman okulumuza davet edilerek , 
  -Alkol ve madde kullanımı,
  -Depresyon,
  -Anksiyete bozuklukları,
  -Mesleğe atılma, gelecek kaygısı,
  -Kişilerarası ilişkiler,
  v.s. konularda bilgi verme ve paylaşıma yönelik bir takım grup yaşantıları oluşturmak.

Beslenme Hizmetleri

Üniversitemiz çalışanlarına merkez binamızda üç ayrı yemekhanede olmak üzere Fen-Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuarı ile Yedikule MYO, Sinema TV Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki yemekhanelerde öğle yemeği verilmektedir.

Öğrencilerimize öğle yemekleri, tesis yetersizliği nedeniyle Merkez Bina,Fen-Edebiyat Fakültesi,Devlet Konservatuarı ile Sinema TV.Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ve Yedikule MYO’nda öğrenci kantini olarak tahsis edilen mekanlarda verilmektedir.

Merkez mutfağımızda çalışanlarımız ile öğrencilerimiz için tek tabldot olarak pişirilen öğle yemeği yukarıda belirtilen birimlere dağıtılmak suretiyle hizmet verilmektedir. Öğle yemekleri;eğitim-öğretim döneminde 4 çeşit,tatil döneminde ise 3 çeşit olarak verilmektedir.Yemeğin maliyetindeki girdiler dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda katkı payı ücreti alınmaktadır.Ayrıca öğrencimize, yukarıda belirtilen birimlerimizdeki kantinlerde öğrencilerimizin zaruri ihtiyaçlarını gidermek için kar amacı gütmeksizin karşılanmaktadır.

Kültür ve Spor Hizmetleri

Kültür ve Spor Müdürlüğümüzün olmaması nedeniyle Üniversitemiz Kültür Hizmetleri Rektör Yardımcısı Başkanlığında Kültür Komitesince organize edilmektedir. Genel olarak üniversitemizdeki mekan darlığı nedeniyle, Üniversite merkezinde ve Devlet Konservatuarı'nda birer mini basketbol sahasından başka spor tesisimiz yoktur. Geçtiğimiz yıla kadar,zaman zaman kiralanan sahalarda çalışmalar yapılmış ise de yaygın,sıhhatli ve verimli faaliyetlerde bulunduğumuz söylenemez.Dönem içerisinde arzu edilen aktif bir spor faaliyeti uygulaması yapılmamıştır.

%MCEPASTEBIN%