Personel ve Görevleri
Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
İlhami SOYLU  Şube Müdürü (0212) 252 16 00/4340 ilhami.soylu@msgsu.edu.tr
Esra ÇELİK ARSLAN  Şube Müdürü (0212) 252 16 00/4340  
Hümmet ÇELİK Şef (0212) 252 16 00/4340 hummet.celik@msgsu.edu.tr
Hüseyin YAY  Bilgisayar İşletmeni  (0212) 252 16 00/4260 huseyin.yay@msgsu.edu.tr
Önder ÜNAL Bilgisayar İşletmeni  (0212) 252 16 00/4340 onder.unal@msgsu.edu.tr
Esra GÜVENÇ ASLAN  Bilgisayar İşletmeni  (0212) 252 16 00/4340  
Serap YILDIZ Bilgisayar İşletmeni  (0212) 252 16 00/4340 serap.yildiz@msgsu.edu.tr
Hasan KİŞMİR   Kütüphaneci (0212) 252 16 00/4260 hasan.kismisr@msgsu.edu.tr
Engin DENİZ Bilgisayar İşletmeni  (0212) 252 16 00/4340 engin.deniz@msgsu.edu.tr