Personel Daire Başkanlığı
 Personel Daire Başkanı  :   Yasemin ÇOLAK
 Telefon  :  (0212) 252 16 00/4340
 Faks  :  (0212) 244 03 98
 E-Posta  :  personel@msgsu.edu.tr

 

1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi olarak kuruluşunda, sırasıyla Maarif Vekaleti Zatişleri Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı Zatişleri Müdürlüğü aracılığıyla, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi döneminde ise faaliyetlerine yine sırasıyla Yazı ve Özlük İşleri Müdürlüğü ve Özlük İşleri Müdürlüğü adıyla sürdürmüş olan birimimiz, 04 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesi ile bu yasayı tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 20.07.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.maddesi gereğince Mimar Sinan Üniversitesi adını alan Kurumumuzun İnsan Kaynaklarına ilişkin çalışmalarını, 21.11.1983 tarih, 18228 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan Personel Dairesi Başkanlığı adıyla devam ettirmektedir.

Misyon-Vizyon-Değerler 

MİSYONUMUZ

 

-Yasal Kanunlar çerçevesinde, Üniversitemizde bulunan personele yol gösterme, bilgilendirmek, süratli, doğru ve verimli bir hizmet sunmak.

-İnsan kaynakları ihtiyacını, Kanunlar çerçevesinde planlamak.

-Personelimizin atama, özlük, kadro, emeklilik vb. işlemlerini gerçekleştirmek.

-Üniversitemizin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurarak memnuniyeti artırmak.

 

VİZYONUMUZ

 

-Kaliteyi sürekli iyileştirmeye çalışmak.

-Yeni fikirlere açık olmak.

-Şeffaf, çağdaş, tarafsız, etik, ilkelere bağlı, işbirliğine açık bir sistem oluşturmak.

-Çağdaş, dinamik, saygın ve çalışanların mutlu olduğu bir yapı oluşturmak.