Özel Güvenlik

Görev Tanımı

 1. 2495 sayılı Kanun çerçevesinde Üniversiteye ait kampuslarda koruma ve güvenlik hizmeti yürütülmesi,
 2. Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin valilik izinleri, kimlik belgeleri ile silah ruhsat işlemlerinin yürütülmesi,
 3. 2495 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince eğitim programının takip edilmesi ve genel kollukça bildirilen programın uygulanması,
 4. Üniversitenin, sabotaj, yangın, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşitli tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korunması,
 5. Koruma planının hazırlanması ve uygulanması,
 6. Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçların derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, sanıkların yakalanması, gözaltına alınması ve delillerin muhafazası,
 7. Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olunması,
 8. Üniversite bina, tesis, laboratuar ile stratejik öneme sahip noktalar ile buralarda bulunan personel ve öğrencilerin güvenliklerinin sağlanması,
 9. Genel kollukça aranmakta olan şahısların takip edilmesi ve genel kolluğa teslim edilmesi,
 10. Yıllık faaliyet raporu hazırlanması,
 11. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemlerin alınması,
 12. Sivil Savunma Uzmanlığına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olunması,
 13. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yerine getirilmesi.