Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı  :   Nihan DURANAY
 Telefon  :  (0212) 252 16 00/4339 
 E-Posta  :  ogrdai@msgsu.edu.tr

  

Misyon: Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenim süreleri boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, öğrencilikle ilgili işlemlerini en kısa sürede ve eksiksiz yapmak. Bu işlemleri yaparken, eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi-belge hizmeti sunmak.

Vizyon: Gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ortamda; güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran, ulusal düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmak.

Ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm öğrenci işleri, 6 Ekim 2008 tarihinden itibaren fakültelere bağlanmış olup, dairemiz merkez başkanlık olarak öğrenci hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini organize etmekte ve bu amaç doğrultusunda çağdaş tekniklerden yararlanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi tekrar Başkanlığımız bünyesine bağlanmıştır. (Üniversitemiz Senatosunun 8.10.2020 tarih, 18/23 sayılı kararı ile Fakülte Dekanlıklarında oluşturulan Öğrenci İşleri Birimleri, Daire Başkanlığımız altında birleştirilmiştir.)

Birimin Kuruluş Kanunu: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte, 28.03.1983 tarihli 2809 sayılı “ Yükseköğretim Kurumu Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” ve 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı “ Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

 

Hizmet Telefonları(dahili)

  • Diploma Bürosu:4387
  • Mimarlık Fak.Öğrenci işleri:4408
  • Güzel sanatlar Fak.Öğrenci işleri:4308
  • Fen Edebiyat Fak.Öğrenci işleri 0212-2460011/5031-5032
  • Meslek Yüksekokulu Md.Öğrenci işleri 0212-243 53 43/6128
  • Devlet Konservatuvarı Md.Öğrenci işleri 260 10 50/2610-2611