ÖĞR. İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Dairesi Başkan V.  :   Nihan DURANAY
 Telefon  :  (0212) 252 16 00-4339 
 E-Posta  :  ogrdai@msgsu.edu.tr

 

Misyon: Üniversitemiz öğrencilerinin, öğrenim süreleri boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, öğrencilikle ilgili işlemlerini en kısa sürede ve eksiksiz yapmak. Bu işlemleri yaparken, eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamak; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi-belge hizmeti sunmak.

Vizyon: Gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ortamda; güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran, ulusal düzeyde örnek oluşturan ve fark yaratan bir birim olmak.

Birimin Kuruluş Kanunu: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte, 28.03.1983 tarihli 2809 sayılı “ Yükseköğretim Kurumu Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” ve 07.10.1983 tarih ve 124 sayılı “ Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

Hizmet Telefonları(dahili)

  • Diploma Bürosu:4387
  • Mimarlık Fak.Öğrenci işleri:4408
  • Güzel sanatlar Fak.Öğrenci işleri:43081
  • Fen Edebiyat Fak.Öğrenci işleri 0212-2460011/5031-5032
  • Meslek Yüksekokulu Md.Öğrenci işleri 0212-243 53 43/6128
  • Devlet Konservatuvarı Md.Öğrenci işleri 260 10 50/2610-2611