Ödünç verme Hizmeti

Danışma kaynakları, tezler, nadir eserler, süreli yayınlar ve ayrık yayınlar kütüphane dışına ödünç verilmemektedir. Ödünç verme hizmetinden Üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli yararlanabilir.

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mensubu akademik ve idari personel ile öğrenciler üniversiteye ait kimliklerini gösterip üye formu doldurarak kütüphaneye üye olabilir ve ödünç kitap alabilirler.

** Ayrıntılı bilgi için Kütüphane Hakkında başlığı altında yer alan Kütüphane Kullanım Yönergesini okuyunuz.

Ödünç Kitap Alma Sayı ve Süreleri :


         Statü

Ödünç verme süresi

Ödünç alınabilecek
Kitap sayısı

 

MSGSÜ Lisans Öğrencisi

15 gün

3

 

MSGSÜ Y.Lisans ve Doktora öğrencisi

30 Gün

5

 

MSGSÜ Öğretim Üyesi

30 Gün

5

 

MSGSÜ İdari Personeli

30 gün

5

 


Eğer kitap bir başkası tarafından talep edilmemekte ise iade süresi bir kez uzatılabilir.
Kitabı iade tarihinde getirmeyen kullanıcılara geciktirdiği her gün için 7 gün ödünç kitap alamama cezası verilir. Ödünç alınan kitaplar kaybedilmiş, sayfaları eksilmiş veya yıpratılmış ise bu durumdan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı kaybettiği ya da yıprattığı kitabın yenisini en kısa zamanda almakla yükümlüdür. Eğer temini mümkün değilse kitabın bugünkü değeri kadar para ödemek zorundadır.