MÜZİK

 

Bölüm Başkanı : Prof. Aslı ÇİVİCİOĞLU 
Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Elif Gökçe TUĞRUL 
Telefon : 0212 261 61 10


MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1971 – 1972 eğitim – öğretim yılında kurulduğunda, her birim bölüm adıyla anılırken 1982 yılında konservatuvar’ın MSGSÜ ‘e bağlanması ile birlikte Müzik Bölümü adı altında Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı olarak toplanmıştır.

Konservatuvar Müzik Bölümü, kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılara imza atarak gelişimini sürdürmüştür. Bunlardan, ECUME (Akdeniz Kültür Değişim Organizasyonu) ve AEC (Avrupa Müzik Yüksek Okulları ve Akademileri Birliği)’nin aktif üyesi olarak yer alması ve ortak çalışmalara imza atarak kültürel gelişimini Avrupa sınırlarında da sürdürmektedir.

Alanlarında söz sahibi sanatçılarla ortak master class, seminer, konser, sempozyum, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemiş olup, Konservatuvarımız’da görevli öğretim elemanları yoğun eğitim faaliyetleri yanında öğrencilerle birlikte ulusal ve uluslar arası pek çok başarıya imza atmışlardır.

Yıl içinde düzenlenen etkinlikler genç sanatçı adaylarımıza sahne deneyimi kazandırma ve yıl içinde çalıştıkları repertuvarları sergileme imkanı sağlar. Müzik bölümü bünyesindeki iki ayrı senfoni orkestrası ve Camerata Saygun Oda Orkestrası kurum içinde ve dışında düzenli konserler vermektedir. Bu konserler Konservatuvar Konser Salonu, MSGSÜ Oditoryumu, MSGSÜ Tophane – i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, CRR Konser Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1996’dan beri ECUME ( Exchanges Culturelle en Méditerranée/Akdeniz’de Kültürel Alışveriş ) adlı kuruluşun örgütlediği Akdeniz Müzik Okulları Buluşması’nda etkin rol oynamaktadır. Konservatuvar 5 yıl boyunca Orchestre Jeunesse de Méditerranée (Akdeniz Gençlik Orkestrası) düzenleyicileriyle birlikte orkestranın Türkiye seçmelerini gerçekleştirmiştir.

2005 yılında Prof.R.Nuri İYİCİL tarafından kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası ve ESTA (Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitimcileri Birliği) üyelik çalışmaları devam ettirilmektedir.