Müdürlük
Müdür : Prof. Dr. Merih TANGÜN
Müdür Yardımcıları :

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR

Enstitü Sekreteri : Nilüfer ATMACA DİKERLER
Telefon : (0212) 244 03 97
Faks :  
E-Posta : guzsanenstitusu@msgsu.edu.tr
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı MSGSÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Beyoğlu / İstanbul
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR