Müdürlük
Müdür : Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Müdür Yardımcıları :  Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR 

 Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gökhan KOÇYİĞİT

Enstitü Sekreteri : Ersin KOCAYAYLA
Telefon : (0212) 244 05 41
Faks : (0212) 244 05 41
E-Posta : fenbil@msgsu.edu.tr
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 Fındıklı MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Beyoğlu / İstanbul