MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü içindeki tarihi Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nde eğitime başlayan Mimari Restorasyon Programı, iki yıllık ön lisans eğitimi ile restorasyon teknikerleri mezun etmektedir.

MSGSÜ, MYO Mimari Restorasyon Programı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Mimari Restorasyon alanında önlisans düzeyinde iki yıllık eğitim-öğretim verme ve üretim düzeyinde katkıda bulunabilecek nitelikte ara elemanlar yetiştirme amacına yöneliktir.

Tarihin en önemli mimarlık örneklerinin bulunduğu ülkemizde, eski eser mimarlık örneklerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve bu yapıların restorasyon şantiyelerinde görev alacak nitelikli kişiler yetiştirmek üzere kurulan Mimari Restorasyon Programında, teorik eğitim yanında uygulama dersleri de bulunmaktadır. Okulumuz, kredili sistemi 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya başlamış, eğitim 4 yarıyıla yayılmış, yönetmelik uyarınca “Eski Öğrencilerin Kredili Sisteme Uyum Yönergesi” hazırlanmış, zorunlu ve seçmeli dersler belirlenerek eğitime başlanmıştır.

MSGSÜ Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2008-2009 Öğretim yılında ilk kez sektörden gelen talep üzerine Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile işbirliğine girmiştir. Bu çerçevede Üniversitemizde eğitim içinde üretim ve eğitim sonrası istihdam imkanlarını arttırmak üzere sanayi çevreleri ile ortak çalışmalar başlamıştır. Bu program kapsamında TÜMMER tarafından programa uygulamalı eğitim, eğitim malzemeleri, Türkiye’nin belli başlı sektörel firmalarında  staj ve öğrencilere eğitim süresince burs ile eğitim sonrası  iş olanakları sağlanması konusunda kurumlar arasında mutabakat sağlanmıştır.  Meslek Yüksekokulumuz ile TÜMMER arasıdaki işbirliği 2008-2016 yılları arasında yapılmıştır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü’nde faaliyetlerine devam eden program 1998 yılından itibaren her yıl çeşitli illerde yaz çalıştayları da düzenlemekte ve yerinde eğitim vermektedir.

Misyon
Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayacak bir eğitim programı oluşturmak; tasarım ve bilim alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek; ulusal ve uluslar arası sergi, seminer, çalıştay, kongre, konser, gösteri, ve benzeri etkinliklere yeni bilgi, sanat eseri ve tasarım ürünlerini akademik çevre sosyal bilinci gelişmiş, çağdaş mesleki donanıma sahip, yeniliklere açık, rekabetçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Sanat, tasarım ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası olarak saygınlığı artan, önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından birisi olmak; gerçekleştirdiği yenilikçi ve akademik çalışmalar ve yetiştirdiği nitelikli mezunları, bilim ve sanat adamları ile akademik ve toplumsal yaşama, sanayi ve iş dünyasına katkıda bulunmak ve yön vermektir.