MATEMATİK
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ayşe BERKMAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay İ. Telsiz Kayaoğlu
Telefon : (0212) 246 00 11 - 5100
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Kampüsü
Silahşör Cad. No:71 Cumhuriyet Mah.
Bomonti Şişli 34380
Web Adres : math.msgsu.edu.tr

 

Misyonumuz 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla 1882 yılında kurulmuştur. 1983 yılında kurulan MSGSÜ Matematik Bölümü, lisans programını 1984 yılında, yüksek lisans ve doktora programlarını ise 1989 yılında başlatmıştır.

Bölüm 2009 yılından itibaren atılıma geçmiş, öğretim üyesi sayısını düzenli olarak arttırmış, 2011 yılında lisans ve lisansüstü programlarını yeniden düzenlemiş, bir süredir öğrenci alınmayan Yüksek Lisans programına da 2011 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ, İÜ gibi Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde ve de ABD, İngiltere, Fransa, Polonya gibi farklı ülkelerde eğitim almış öğretim üyelerine sahip MSGSÜ Matematik Bölümü; dünyadaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, öğrencileri dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir yapıya sahiptir.

MSGSÜ Matematik Bölümü öğretim üyeleri olarak, mezuniyetten sonra lisansüstü çalışmalar yapacak öğrencilerimize araştırmalarına altyapı oluşturacak olan sağlam bir matematik temeli vermeyi, öğretmen olacak öğrencilerimize kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamayı, ve diğer öğrencilerimize de yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Vizyonumuz 

1983 yılında kurulan Matematik Bölümü, 1984 yılında Lisans programını, 1989 yılında da Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatmıştır. Son iki yılda öğretim üyesi sayısını iki katına çıkaran Matematik Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarını güncelleyerek, bu akademik yıldan itibaren yenilenmiş programı ile öğretime devam edecektir. Lisans programının amacı, öğrenciye matematiğin çeşitli dallarında bilgi sunmanın yanı sıra öğrencilerin matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin istedikleri alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlamak amacı ile dördüncü sınıf programı tümüyle seçmeli derslerden oluşturulmuştur.

Lisansüstü eğitim alacak öğrencilere sağlam bir matematik altyapısı oluşturmak, öğretmen olacaklara kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamak ve genel olarak öğrencilere yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmak amaçlanmaktadır.