LİSANS

ŞEHİRCİLİK LİSANS PROGRAMI

Bölümümüzde şehir plancısı adaylarına dört yıllık lisans eğitimi süresince kuramsal dersler ve planlama atölyelerinde uygulama dersleri verilmektedir. Kuramsal derslerde “şehir ve bölge planlama” kavramı evrensel ölçütleriyle verilmekte, şehir planlama sürecinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılması sağlanmaktadır. Atölyeler ise kuramsal bilgilerin uygulama aracı olarak yansıtıldığı, her yıl güncel gelişmelerin etkisi ile seçilen bağlam ve kentler ile ilgili planların üretildiği uygulama ortamıdır. Bu donanım ile şehir planlamaya yönelik en yeni ve en gelişmiş bilgilerle meslek pratiğinin kalitesinin üst düzeylerde olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda; hem Türkiye’de hem de Avrupa’da herhangi bir kurumdaki planlama olgusuna evrensel düzeyde bakarak analiz edebilen, senteze ulaşabilecek kapasitelere sahip kişiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Mesleki formasyon ve etik değerlerle toplumun gelişmesi ve kalkınmasına çok önemli katkıları olacak öğrencileri yetiştirme misyonumuz, alternatif eğitim ve bilimsel etkinliklerle desteklenmektedir.

Bu program, öğrencilerimize bir meslek sahibi sağlamanın ötesinde gelişmiş araştırıcı kapasiteleri de kazandırmaktadır. Bu kapasiteler ve etik değerlerle görev alacakları her türlü kurumda ve projede üstün başarılar ortaya koyan toplumsal gelişmeye önemli katkıları olan bireyleri ön plana çıkarmaktadır.SBPB 2018-2019 Lisans Ders İçerikleri
 

SBPB 2018-2019 LİSANS HAFTALIK DERS PROGRAMI