LİSANS

 Ülkemizin mimarlık eğitimi tarihinde köklü geçmişiyle özel bir konumu ve  önemi  olan  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, geçmişinden günümüze sürdürdüğü eğitim anlayışıyla ülkemiz mimarlığının uygulama ve kuram alanında özgün değerlerinin yaratılmasında, sorgulanmasında ve nesiller arasında aktarılmasındaöncüdür.

Mimarlık Bölümünün misyonu, günümüzün değişen koşullarında, özünü ve kimliğini koruyarak çağdaş mimarlık eğitimi alanında uluslararası platformdaki varlığını sürdürmektir. Buna bağlı olarak mimarlık eğitiminde, bilimsel ve sanatsal becerilerin karşılanması, yaratıcılığın geliştirilmesi, mimarın ve mimarlığın toplumsal ve kültürel sorumluluğunu vurgulayarak,   eğitimde   araştırmacı,   sorgulamacı,   düşünce   geliştirici,    öğrenen  merkezli  yaklaşımı benimsemektir. Geçmişinden bu yana sürdürdüğü gelenekle, özellikle   bir dünya kültür kentinin ve tarihinin eğitim kurumu olarak kuram ve uygulama alanlarını sentezleyen, bireyin mesleki ve toplumsal rolünü tartışan, sürdürülebilirlik anlayışını çok yönlü ele alan felsefesini eğitimeyansıtmaktır.

Bu misyona bağlı olarak, MSGSÜ Mimarlık Bölümü eğitim programında revizyonlar  uygulamış  ve  Fakülte  ile   eşgüdümlü   olarak   ve   uyum   programları   çerçevesinde bunları uygulamaya koymayıhedeflemiştir.

2012 Haziran ayında, 2011-2012 Öğretim yılına ait Mimarlık Bölümü için hazırlanan Özdeğerlendirme Raporu ile birlikte MİAK'a başvurulmuştur. Mimarlık Bölümümüz, Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından 2014 yılında 6 yıllık ulusal tam akreditasyona layık görülmüştür.

Mimarlık Bölümü eğitiminin uluslararası alanda eşdeğerliği ve tanınırlığı kapsamında, RIBA (Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü) destekli UNESCO-UIA Geçerlilik Onaylama  Sistemi’ne Ekim 2016 tarihinde başvurulmuştur. Bölümün Lisans/bachelor (4 yıl tam  zamanlı)  ve  yüksek lisans/master (2 yıl tam zamanlı) eğitiminin,  UNESCO-UIA  Mimarlık  Eğitimi  tüzüğüne tam uygunluk sağladığı, uluslararası düzeyde tanınırlığı ve eşdeğerliliği,  Kasım  2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 5 yıl süreyle onaylanmıştır.