LİSANS

Öğrenciler, Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı’nın saptadığı program çerçevesinde, eğitimin ilk yarıyılında (Temel Sanat Eğitimi I) doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alarak, gözlem, analiz ve sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışırlar.
Desen çalışmalarıyla başlayan düşüncenin nesnelleşmesi süreci, giderek ışık-gölge, biçim-form, renk gibi temel kavramları içerir. Bu etkenleri kendi yaratıcılığı çerçevesinde sürekli olarak yeniden bir araya getiren öğrenci, yeni oluşumlara açık bir kompozisyon endişesini de içinde taşır.

Çalışmalar süresince kompozisyonlar, serbest malzeme ile üç boyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirini besleyerek, özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca Temel Sanat Eğitimi Programı’nda ağırlıklı bir yere sahip olan üç boyutlu çalışmalar, öğrencimizin yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler.