LİSANS

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı ile Türk ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı’nı içeren Sanat Tarihi Bölümünde yürütülen lisans programında Türk, İslam ve Osmanlı sanatları ile Batı sanatı ve çağdaş sanat konuları eşit ağırlıklı olarak verilmektedir.
Her iki anabilim dalının konuları arasında, ders yıllarına göre tarihsel paralellik kurulmasına özen gösterilmiştir. Eğitim süresi içinde zorunlu olarak alınması gereken derslerin yanı sıra, ikinci sınıftan başlayarak çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler, sanat tarihini çeşitli açılardan destekleyen disiplinlerin konularını içermektedir.